Kloosterkapel: Cultuur in de middle of nowhere

Sibrandahûs - ÛS  De Kloosterkapelcommissie bestaat twintig jaar en dat wordt zondag 16 maart gevierd met twee concerten van De Kast. Ook andere artiesten die inmiddels tot het meubilair van de Kloosterkapel horen treden dit jubileumseizoen op, zoals Piter Wilkens, Erwin Nijhoff en Gurbe Douwstra en freonen.

Alex Bouma zit vanaf het eerste uur in de commissie van de Kloosterkapel. Hij was koster totdat de hervormde kerk achter zijn huis opging in de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Inwoners van Sibrandahûs kregen de opdracht om een plaatselijke commissie op te richten die activiteiten organiseert om zo de kerk in stand te houden. ,,Ik wie altyd al ynteresseard yn musyk dus it lei foar de hân om mei konserten te begjinnen”, zegt Bouma. Luxeprobleem In maart 1994 gaf de Lankumer Binnenband met Sytse Broersma het eerste optreden in de Kloosterkapel. Vele artiesten volgden. ,,Wy ha in luxeprobleem, want hiel folle artysten wolle hjir spylje.” Dit heeft volgens voorzitter Sjoerd Helbig vooral te maken met de ‘smûke' sfeer en de akoestiek. Ook praten de artiesten onderling met elkaar over hoe leuk het is om in de Kloosterkapel op te treden. ,,Wy ha in goeie namme yn de Fryske musykwrâld”, aldus Helbig. Sober as de muontsen Maar ook het publiek weet de weg naar Sibrandahûs te vinden. Soms staan mensen anderhalf uur van tevoren al voor de deur. Er is plaats voor 120 mensen in de Kloosterkapel en als de kerk vol is worden ze naar huis gestuurd. ,,Wy dogge net oan foarferkeap, want dêrmei ferdwynt it spontane karakter. No kinne minsken moarns noch betinke om hjir middeis hinne te gean.” Deze formule heeft volgens Bouma en Helbig ook nadelen. Mensen denken soms dat het geen zin heeft om naar de Kloosterkapel te gaan, omdat de zaal toch wel vol zal zijn. Toch houdt de commissie deze traditie in stand. Bouma: ,,It past by ús. Wy binne gewoan, beskeiden en sober as de muontsen.'' Nominatie cultuurprijs Daarom is de commissie ook blij verrast met de nominatie voor de cultuurprijs van de gemeente Dantumadiel. ,,Dat jout oan dat wy goed dwaande binne. It is in stikje wurdearring foar ús wurk”, stelt Helbig. Dit blijkt ook uit de vele kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken waar in navolging van de Kloosterkapel eveneens concerten georganiseerd worden, zoals in Holwerd, Wyns en Feanwâlden. ,,De Kloosterkapel is in foarbyld foar oare tsjerken.'' Kaarten voor De Kast In verband met het 20-jarig jubileum van de Kloosterkapel commissie treedt de populaire Friese popgroep De Kast zondagmiddag 16 maart vanaf half vier op, het kerkje is open om drie uur. Om chaos te voorkomen heeft de commissie er in dit geval wel voor gekozen om kaarten in de voorverkoop te doen. In enkele uren waren de kaarten voor de middag uitverkocht. Daarom wordt zondagavond 16 maart om acht uur een extra concert gegeven. Kaarten zijn hiervoor nog verkrijgbaar bij Priméra Van der Weg in Damwâld. Voor het volledige verhaal (inclusief een interview met Sytse Broersma van De Kast), zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 28 februari 2014. Tekst: Klasina van der Werf, Foto's: Alex Bouma.