Kwestie zonnepanelen voor Raad van State

Triemen - De Raad van State moet beoordelen of de gemeente Kollumerland terecht zonnepanelen verbiedt op het erf van Pieter Visser in De Triemen.

Voor de pionier Visser is deze zaak een proefproces. Maar of hij door de Raad in het gelijk wordt gesteld, is zeer de vraag. De Raad behandelde maandag de bezwaren die Visser maakt tegen het nieuwe bestemmingsplan voor De Triemen. In dat plan zijn, vooralsnog, geen zonnepanelen toegelaten op Vissers erf. Overigens staan die panelen er al, omdat de aannemer van Visser zei dat de zonnepanelen vergunningsvrij konden worden geplaatst. Maar dat was een misvatting. Visser deed vervolgens wel een aanvraag voor een vergunning om de zonnepanelen alsnog te laten legaliseren. Die aanvraag trok hij echter weer in op advies van de gemeente, omdat die toch niet gehonoreerd zou worden. De gemeente wil het bestemmingsplan ook niet aanpassen voor Visser, want dan zou er een precedent worden geschapen. Iedereen in de gemeente zou dan in principe zonnepanelen mogen plaatsen. En dan dreigt volgens de gemeente een grootschalige aantasting van het straatbeeld en het landschap. De gemeente moet nog nadenken over regels voor de plaatsing van zonnepanelen binnen de bebouwde kom en daarbuiten. Zolang daarvoor nog geen beleid is vastgesteld, houdt de gemeente de boot af bij vergunningaanvragen. Het nieuwe beleid zal waarschijnlijk dit jaar bekendgemaakt worden. Intussen kan Visser de illegaal geplaatste zonnepanelen gewoon laten staan. De gemeente zegt geen maatregelen tegen hem te nemen voordat het nieuwe beleid er is. Mogelijk laat het nieuwe beleid de zonnepanelen van Visser toe. Intussen bekijkt de Raad van State of het redelijk is dat het bestemmingsplan de zonnepanelen nu verbiedt. En waarschijnlijk vindt de Raad dat redelijk, want gemeenten hebben grote vrijheid bij het maken van een bestemmingsplan. Het oordeel volgt binnen zes weken.