Buitenposter zwembad De Kûpe zet eerste stap op weg naar meer

BUITENPOST - BUITENPOST - Zwembad De Kûpe in Buitenpost is zaterdagmiddag feestelijk heropend. De stichting die De Kûpe sinds 1 januari exploiteert, heeft volop plannen met het bad.

De stichting Sportcentrum 8kspelen wil samen met lokale partners - ook de overheid - een voorziening realiseren waar mensen niet alleen lekker kunnen sporten en bewegen, maar waar ook aandacht is voor het sociale aspect. Als het aan de stichting ligt, dan komt er op termijn een faciliteit met het zwembad en sporthal De Houtmoune, die naast De Kûpe staat, onder een dak. In de ogen van de stichting leent de huidige locatie aan de Kuipersweg / Vaart zich uitstekend voor het gezamenlijke sportcentrum. Op deze plek kan gebruik worden gemaakt van de restwarmte van de nabij gelegen kunststoffabrikant Essentra (voorheen Enitor). Een warmtekoppeling is op een andere plaats een stuk lastiger, weet de stichting.

Brede accommodatie

Met een van de lokale partners ondertekende de stichting Sportcentrum 8kspelen zaterdag al een intentieovereenkomst. Dietha Paauw van het Buitenposter bewegingscentrum Switte en stichtingsvoorzitter Bothilde Buma zetten hun handtekening onder de samenwerking. Beide partijen hebben dezelfde ideeën en gedachten over de toekomst van De Kûpe. ,,Een brede accommodatie is ook goed voor de werkgelegenheid.” Het is de bedoeling dat de huidige zwemaccommodatie nog vijf jaar meegaat. De stichting Sportcentrum 8kspelen, die de exploitatie overnam van Sportfondsen Achtkarspelen, krijgt tot en met 2018 jaarlijks een bijdrage van 168.000 euro van de gemeente Achtkarspelen. Dat is meer dan de helft minder dan Sportfondsen voorheen van de lokale overheid ontving.

Vrijwilligers

Onder meer door met vrijwilligers aan de slag te gaan kan de stichting de stevige korting op de subsidie opvangen. Tot nog toe hebben zich een vijftien vrijwilligers gemeld. Voorzitter Buma denkt dat de roosters met een aantal van twintig vrijwilligers rond te krijgen zijn. Dat is exclusief de vaste onderhoudsploeg die inmiddels op papier staat. Elke dag melden zich nog vrijwilligers aan. En ze komen overal vandaan, glimlacht Buma. In de strijd om het voortbestaan van De Kûpe heeft het stichtingsbestuur veel steun gehad aan de gemeente Achtkarspelen. ,,As dy stipe der net west wie, dan hienen wy hjir no net stien”, zo zei Buma in haar toespraak bij de heropening. Ook roemde voorzitter het grote draagvlak voor het behoud van het zwembad. ,,De stipe kaam oeral wei.”

Inspectie

Het circa veertig jaar oude zwembad De Kûpe kan in de optiek van de stichting Sportcentrum 8kspelen best nog wel vijf jaar mee. Het zwembad is veilig, aldus Buma. Volgens haar heeft een grondige inspectie dat uitgewezen. Per jaar komen enkele tienduizenden zwemmers naar De Kûpe, waar een vijftiental personeelsleden voor de bedrijfsvoering zorgen. Vertrouwen Wethouder Marten van der Veen van Achtkarspelen voerde ook het woord bij de heropening. Hij prees de inzet van het team en de stichting. ,,Foar itselde wie der oardel moanne lyn gjin swimbad mear west. Jimme ha der foar fochten”, stelde Van der Veen. De wethouder vertelde alle vertrouwen in een goede toekomst voor De Kûpe te hebben. ,,Jimme binne op de goede wei en it sil slagje.” Foto's: Atze H. van der Ploeg