Veel animo voor sport en spel in Kollumerzwaag; lancering website

KOLLUMERZWAAG - Een kleine honderd kinderen waren donderdagmiddag van de partij bij de sport- en spelinstuif in sporthal De Saedkampe in Kollumerzwaag.

De wethouders Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. en Marten van der Veen van Achtkarspelen kwamen langs om de website van 'High Five for Sport' te lanceren. Op de site - www.sportindewalden.nl - is allerhande informatie over sportieve activiteiten in de regio te vinden. Al sinds 2002 werken de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel samen op het gebied van sportstimulering, ook wel bekend onder de naam ‘High Five for Sport'. Vanuit deze gezamenlijke sportstimulering is een nieuwe site ontwikkeld.

Enthousiasme

Bij de instuif in sporthal De Saedkampe was er een en al enthousiasme bij de kinderen. De jongens en meisjes vermaakten zich op volop met de diverse sporten. Foto’s: Atze H. van der Ploeg