Eslawâld in Feanwâlden in Straatnaam Verklaard

Feanwâlden - FEANWÂLDEN - De straat Eslawâld in Feanwâlden staat morgen centraal in de rubriek Straatnaam Verklaard in het Nieuwsblad Noordoost Friesland. 

Het dorp Feanwâlden is ontstaan uit twee verschillende dorpen, Eslawâld en Johanneswâld. Eslawâld lag westelijk van het huidige dorp, in het gebied aangeduid met De Hoek. Sint Johanneswâld lag rond rond de huidige Hervormde kerk van Feanwâlden. Eslawald kende aanvankelijk ook een eigen kerk met bijbehorend kerkhof (van de kerk zijn later nog kloostermoppen teruggevonden). De beide parochies Eslawald en Sint Johanneswald zijn voortgekomen uit o.a. de grootschalige veenontginningen die er rond de twaalfde eeuw plaatsvonden. Er is tot nu toe geen afdoende verklaring gevonden voor het feit dat deze twee parochies met eigen kerkgebouw op maar twee kilometer van elkaar zijn ontstaan. Lees het volledige verhaal morgen, vrijdag 28 februari, in het Nieuwsblad Noordoost Friesland.