Deuren scholen in Oudwoude, Driezum en Brantgum gaan sluiten

OUDWOUDE/DRIEZUM - /BRANTGUM - Drie basisscholen van onderwijsorganisatie Roobol houden in 2015 op zelfstandig te bestaan. Het gaat om de obs Van Heemstra in Oudwoude, ibs Driezum en de Ids Wiersmaskoalle in Brantgum.

De scholen in Oudwoude, Driezum en Brantgum kunnen niet op zelfstandige voet door, aldus algemeen directeur Trees Galama van Roobol. ,,Het zijn pijnlijke keuzes, maar het is onverantwoord om de scholen open te houden.” Samenwerkingsschool Roobol heeft in de afgelopen periode kritisch nagedacht over het bestaansrecht van kleine scholen. De onderwijskoepel opereert in vier gemeenten in Noordoost-Friesland: Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadiel en Dongeradeel. Onder de vleugels van de organisatie vallen in totaal zeventien - meest - openbare basisscholen. Roobol heeft ook samenwerkingsschool De Wâldiik in Boelenslaan onder haar hoede. Hogere eisen Dat de obs Van Heemstra, ibs Driezum en de Ids Wiersmaskoalle hun deuren over ruim een jaar moeten sluiten, heeft zowel met onderwijskundige aspecten als met financiën te maken. Roobol legt momenteel ,,zelf wat geld uit de reserves bij” om de scholen allemaal open te kunnen houden. Voor wat de onderwijskundige kant betreft, is een zeer kleine school volgens directeur Galama ‘niet echt ideaal’ voor de kinderen noch voor het onderwijzend personeel. ,,Het vraagt veel van de leerkrachten. Bovendien worden er steeds hogere eisen gesteld.” dr. J. Botkeskoalle In Oudwoude willen Roobol en de ouders van de leerlingen van obs Van Heemstra het liefst tot een samenwerkingsschool komen. In Driezum lijkt deze optie niet reëel en zal worden ingezet op een samenwerking met de dr. J. Botkeskoalle in Damwâld. In Brantgum is de Ids Wiersmaskoalle de enige school in het dorp. Meer hierover in Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 25 april.