Vier lintjes in Kollumerland c.a.

Kollum - In het gemeentehuis van Kollumerland c.a. heeft burgemeester Bearn Bilker vrijdag vier inwoners koninklijk onderscheiden. Ietze de Vries uit Burum, IJkje Elske Krol-Veenstra uit Oudwoude,  Sjoerd Poelstra uit Kollum en Taetske van der Veen-Luinstra uit Kollumerzwaag wrden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ietze de Vries (75) uit Burum is geboren op 4 augustus 1938 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Diverse functies Gereformeerde kerk Burum-Warfstermolen van 1980-heden: 1980-1984       : diaken; 1980-heden     : preekvoorziener; 1986-1990       : ouderling; 1992-1996       : ouderling; 2005-2010       : ouderling kerkrentmeester/voorzitter college van kerkrentmeesters; 1985-heden     : beheren boekhouding kerkblad  ‘de Voorbode’, maakt deel uit van team dat de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad verzorgt. Overige activiteiten: 1972-1978      : algemeen bestuurslid van de CBS ‘Op de Hoogte’ te Burum; 1979-1984      : voorzitter bestuur kleuterschool ‘Hummeltjesbrug’ te Burum; 1981-1987 / 2001-heden    : voorzitter damclub DOS te Munnekezijl; 1984-1991      : bestuurslid/penningmeester CBS ‘Op de Hoogte’ te Burum; 1989-1995      : bestuurslid/secretaris/vrijwilliger VV ‘De Lauwers’ (van 1991-1994 leider A-junioren). IJkje Elske Krol-Veenstra (64) uit Oudwoude is geboren op 9 juli 1947 te Kollumerland en Nieuwkruisland. PKN kerk Oudwoude: 1970-heden    : schoonmaakwerkzaamheden en verzorgen bloemendienst; 1988-heden    : redacteur, coördineren bezorging, bijhouden ledenadministratie kerkblad Us Tsjerkehiem; 1996-2002      : kerkenraadslid, beheren financiën kerk, verzorgen administratie  en financiën begraafplaats; 2002-heden    : beheren financiële administratie van de kerk en de begraafplaats; 2005-2007      : lid verbouwcommissie. Overige activiteiten: 1980-1992      : penningmeester Christelijke basisschool de Tarissing Oudwoude; 1988-2004      : vrijwilliger voetbalvereniging W.T.O.C. Sjoerd Poelstra (62) uit Kollum. Hij is geboren op 15 juli 1951 te Wymbritseradeel. 1974-heden    : actief lid en 30 jaar penningmeester (1979-2009) van Christelijke Koninklijke  Brassband Wilhelmina te Kollum; 40 jaar lang zeer betrokken bij het ophalen van het oud papier voor de  Brassband en altijd inzetbaar; Achter de schermen veel geholpen bij oprichten en ontwikkeling drumband Kollum en organiseren van concoursen; 1978-2011      : Lid van Collegem blaaskapel Kollum; 1982-heden    : diverse periodes ouderling, diaken en secretaris bij Protestantse Gemeente  Kollum  (voorheen  Gereformeerde kerk); Lid van de Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Taetske van der Veen-Luinstra (70) uit Kollumerzwaag is geboren op 16 juli 1943 te Kollumerland en Nieuwkruisland. 1993-heden     : wijkassistente PKN kerk Kollumerzwaag. Zij verricht ondersteunend werk  voor de kerkrentmeester en brengt bezoeken aan gemeenteleden bij geboorte, ziekte en overlijden; 1993-heden    : voorzitter en mede organisator jaarlijkse bazaar van de PKN kerk Kollumerzwaag; 1995-heden     : vrijwilliger begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk te Kollumerzwaag. Samen met een groep vrijwilligers draagt zij bij aan het  onderhoud van de begraafplaats. Mevrouw is de bindende factor van deze groep; 1997-2008       : secretaris van de Hervormde vrouwengroep Kollumerzwaag; 2000-heden     : vrijwilliger Passage, afdeling Kollumerzwaag/Triemen/Westergeest.