Portefeuilleverdeling nieuw college Achtkarspelen

Buitenpost -  De voorlopige portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen is bekend. De definitieve portefeuilleverdeling zal in de eerste collegevergadering na 15 mei worden vastgesteld.

De beoogd wethouders in het nieuwe college zijn Marten van der Veen (FNP), Max de Haan (GBA) en Gerda Postma (PvdA). Zij worden in de gemeenteraadsvergadering van 15 mei benoemd. Dan wordt ook het coalitieprogramma gepresenteerd. In het coalitieprogramma staan de grote lijnen voor het beleid en de taken van de gemeente. Burgemeester Gerben Gerbrandy Veilige woon- en leefomgeving Fysieke veiligheid KCC Basisregistraties Bestuur Bedrijfsvoering Samenwerking Tytsjerksteradiel   Wethouder Marten van der Veen Sport en cultuur, Frysk Dorpen, versterking Mienskip, welzijnsaccommodaties Economische zaken en toerisme De Kruidhof Locatie-ontwikkeling Bouwen en wonen Ruimtelijk beleid Duurzame ontwikkeling   Wethouder Max de Haan Onderwijs en jeugdbeleid Groen Wegen Gebouwen Afval Riolering Milieu-educatie Verkeer en vervoer Monumenten   Wethouder Gerda Postma Zorg, Welzijn en gezondheid, WMO Participatiebudget Inkomensvoorziening Minimabeleid Schulddienstverlening WSW Financiën en belastingen