Drie inwoners van Dongeradeel onderscheiden

Dokkum - Vanmorgen heeft burgemeester Marga Waanders in het stadhuis te Dokkum aan drie inwoners van de gemeente Dongeradeel een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd Rigtje Borger-Krol uit Ee, Baukje van der Ploeg-Loonstra uit Dokkum en Marten van der Kloet uit Dokkum.

Rigtje Borger-Krol Rigtje Borger-Krol (67) was actief voor kerk en maatschappelijk leven. Ze was onder andere secretaris van de toneelvereniging De Fodkoer, kerkvoogd/kerkrentmeester, diaken en penningmeester van de Hervormde Gemeente Ee en de PKN gemeente Ee/Oostrum/Jouswier, secretaris van de voormalige Christelijk Nationale School te Ee en secretaris van de kaatsvereniging De Trochsetters in Ee. Verder is ze cursusleider bij de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, lid van het 4 mei comité en ze bezoekt sinds 1998 wekelijks een vrouw die lijdt aan Multiple Sclerose. Baukje van der Ploeg-Loonstra Baukje van der Ploeg-Loonstra (70), was ruim veertig jaar actief in de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Als bestuurslid van de vrouwengroep werkte ze mee aan het organiseren van activiteiten. Daarnaast verzorgt ze de bloemen in de Catharinakerk te Aalsum, was diaken en ouderling. Verder is ze bestuurslid van een buurtvereniging en is zij al ruim twintig jaar mantelzorger voor haar schoonmoeder. Marten van der Kloet Marten van der Kloet (68), was jeugdwerker, ouderling en pastoraal ouderenbezoeker bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dokkum en vrijwilliger bij Recreatiewerk Lauwersoog. In deze hoedanigheid verzorgde hij in de maanden mei tot en met augustus een activiteitenprogramma op christelijke grondslag t.b.v. de campinggasten op de camping Lauwersoog.  Verder was hij penningmeester bij de Fryske Krite Dockum en vrijwilliger bij de Stichting Rekreaasje en Toerisme Ferwerderadeel, voorzitter van de begrafenisvereniging Dokkum e.o en bestuurslid/interim-voorzitter van de overkoepelende Friese Federatie van Begrafenisverenigingen. Foto's Klasina van der Werf