Jongste informateur met bestuurskunde fundament

Damwâld - DAMWALD – Als wellicht jongste informateur aller tijden in noordoost-Fryslân is de 27-jarige Jan Jitse Visser (CDA) uit Broeksterwâld donderdag met zijn werk gestart.

’s Avonds gaf de voltallige raad van Dantumadiel alle vertrouwen en ruimte voor de bestuurskundige van professie die tevens de nu grootste fractie leiding geeft.
Een onderzoek naar het formeren van een duurzame coalitie voor een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders staat in zijn onderzoeksopdracht centraal. Hij dient daarbij de ‘te verwachten’ overeenkomsten en verschillen van de betrokken partijen in beeld te kunnen brengen. Voorafgaand voert hij uiteraard een aantal gesprekken met de diverse fracties waarbij de beoogde wethouders niet aanwezig mogen zijn. De start van de formatie wordt op 14 april verwacht. In principe zullen de nieuwe wethouders op dinsdag 29 april kunnen worden geïnstalleerd. De nieuwe raad trad donderdagavond aan met daarbij vier nieuwe gezichten: Adrie Slomp en Roel Dijkstra (beiden CDA), Nico Zwart (ChristenUnie) en Cees Wielstra (Dantumadeel ’82). Maar liefst twaalf van de zeventien raadsleden legden de eed af, waarvan acht in de Friese taal en vier in het Nederlands. De leden van LLD, PvdA en Jerrit S. de Bruin (FNP) kozen voor de belofte. Tjerk Dijkstra (CDA) werd gekozen tot vice-voorzitter en Remy Teunissen (PvdA) is nu tweede vicevoorzitter.
  Hendrikje Renske de Vries uit Feanwâlden ontving van burgemeester Heldoorn de EyePad die als hoofdprijs bij een verloting diende als lokkertje voor de raadsverkiezing. (Foto: Jelle Raap)