Krachten gebundeld voor regiomarketing Noordoost Fryslân

DOKKUM -  In Dokkum is op donderdag 19 maart de Stichting Regio Marketing Toerisme (RMT) opgericht.

De stichting is een bundeling van toeristische ondernemersgroepen, bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven in de toeristische sector in de regio. Het doel van RMTis de regio Noordoost Fryslân met al haar kwaliteiten op de kaart te zetten en de gasten in het gebied van goede informatie voorzien.

De toeristische sector in Noordoost Frylân heeft veel potentie en kent veel ondernemers en organisaties die actief zijn in deze sector. Wat echter ontbrak was de samenhang tussen alle activiteiten; het “cement”. Eind 2013is gestart met het bijeen brengen van verschillende bestaande samenwerkingsverbanden die een afspiegeling zijn van de toeristische sector in de regio. Het gaat  om grote en kleine ondernemingen, dag - en verblijfsrecreatie en de verschillende  herkenbare streekmerken in de regio zoals de Waddenkust, Friese Wouden, Lauwersmeer en Dokkum. Deze partijen vormen nu met elkaar een stevig verenigd collectief van toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân onder de naam ‘Regio Marketing Toerisme’. Een organisatie die de verschillende initiatieven rondom marketing en gastheerschap bij elkaar brengt. Samenwerken en aansluiten bij de nieuwe provinciale marketingorganisatie is daarbij een belangrijk onderdeel . In het RMT zijn de volgende partijen vertegenwoordigd door de volgende personen: RECRON - Fokko Eybergen - Recreatiecentrum Bergumermeer Uytland ondernemers - Marjan Middelkoop - Rondvaartbedrijf Middelsee Uytland ondernemers - Sjoerd Bosgra - itPosthûs TOOL - Milou Buisman –Landal Esonstad TIP Eastermar - Pier Hager - Paviljoen De Leyen Toeristenbureau Earnewâld - Ulbe Postma - Alde Feanen Verhuur en bemiddeling Toeristenbureau Earnewâld - René Janssen - Watersportcentrum De Twirre Gastengilde - Sjoerd de Hoop - Koetshuis de Hoop Koninklijk Horeca Nederland - Sabina Reitsma - HCR de Posthoorn   Het RMT gaat gezamenlijk de inhoud en de lijnen voor de toeristische marketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân bepalen. Ze worden ondersteund door een coördinator die plannen tot uitvoering kan brengen. Deze professionele kracht is een eigentijdse regisseur, aanjager en doener: een echte SPiN in het web. Een SPiNdie actief is volgens het nieuwe werken en zijn oor te luisteren legt in de regio en al bellend en twitterendverbindt en praktische zaken regelt. De werving voor de vacature van de SPiN gaat binnenkort van start via de diverse media en via de site www.dwaande.nl.