Gemeenteraad Achtkarspelen geïnstalleerd

Buitenpost -  De gemeenteraad van Achtkarspelen is op donderdag 27 maart geïnstalleerd.

Eenentwintig raadsleden legde tijdens de bijzondere raadsvergadering de eed of belofte af. Zij vormen de komende vier jaar de volksvertegenwoordiging van de gemeente. De raad telt zes nieuwe raadsleden: Lydeke Zandbergen (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Harjan Bruining (CDA), Yde van Kammen (FNP), Aafke Postma (PvdA) en Sierd Vegelin (GBA). iPad winnares Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering reikte burgemeester Gerben Gerbrandy een iPad uit aan Tamara van der Wiel uit Boelenslaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verlootte de gemeente Achtkarspelen een iPad onder de jongeren die voor het eerst mochten stemmen. Tamara was de gelukkige winnares. De nieuwe gemeenteraad van Achtkarspelen CDA: Lydeke Zandbergen, Jouke Spoelstra, Harjan Bruining, Meindert Talma en Romke van der Wal FNP: Marten van der Veen, Sjoerd Groenhof, Maaike Dotinga, Sake van der Meer, Tjibbe Brinkman en Yde van Kammen PvdA: Gerda Postma, Aafke Postma en Theun Nicolai ChristenUnie: Klaas Antuma, Ypie Spoelstra en Douwe van Oosten GBA: Max de Haan, Sierd Vegelin en Frans Hoekstra VVD: Lineke Kingma De gemeenteraad vergadert in de nieuwe samenstelling voor het eerst op 3 april tijdens de informatiecarrousel. Deze openbare vergadering begint om 19.30 en vindt plaats in het gemeentehuis Buitenpost. Kijk op www.raad-achtkarspelen.nl voor meer informatie.