CU en CDA in Achtkarspelen buitenspel bij coalitie-onderhandelingen

BUITENPOST - De college-onderhandelingen in de gemeente Achtkarspelen hebben een zeer verrassende wending gekregen.

In de komende week gaan onderhandelaars van FNP, GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) en PvdA om tafel om te kijken of ze een coalitie kunnen smeden. Tot nog toe trokken de FNP en de ChristenUnie - beide winnaars bij verkiezingen van 19 maart - met elkaar op bij de onderhandelingen. Daar kwam vrijdagmiddag plotsklaps een einde aan nadat de CU het vertrouwen in de FNP opzegde.

Vierde partij

Een voorstel van de FNP donderdagavond dat de coalitie met een vierde partij (GBA) uitgebreid zou moeten worden, was voor de CU aanleiding de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Voortzetting van de huidige coalitie (FNP, CDA en CU) was de insteek, aldus onderhandelaar Klaas Antuma van de ChristenUnie. Het bericht over de vierde partij overviel de CU volledig, waarna de partij besloot niet verder met de FNP te willen. ,,Het vertrouwen is geschonden."

Barrières

De stap van de ChristenUnie verbaasde de FNP zeer. De Frysk Nasjonalen zijn zich van geen kwaad bewust. Alles was open, aldus onderhandelaar Sjoerd Groenhof. In de afgelopen dagen is er volgens hem veel aandacht en tijd richting het CDA gegaan om tot een coalitie te komen. ,,It gong oer fertrouwen", aldus Groenhof. Zijn collega-onderhandelaar Marten van der Veen stelt dat alle barrières richting het CDA waren weggenomen.

Sleutelrol PvdA

Het afhaken van de CU resulteerde in twee nieuwe opties: CDA-CU-PvdA en FNP-GBA-PvdA. De cruciale rol die de ChristenUnie bij de onderhandelingen speelde, is derhalve nu in handen van de PvdA. Op basis van de verkiezingsuitslag (de FNP en het GBA wonnen beide, terwijl het CDA verloor) spraken de sociaaldemocraten hun voorkeur uit voor onderhandelingen met FNP en GBA. ,,Er zijn geen persoonlijke en inhoudelijke belemmeringen", aldus Gerda Postma van de PvdA. Bij monde van Groenhof liet de FNP weten graag om tafel met de PvdA en GBA te willen. Max de Haan van GBA gaf eveneens aan graag aan te schuiven.