CDA, FNP en ChristenUnie in college Dantumadiel

Damwâld -  Informateur Jan Jitse Visser (CDA) heeft donderdag 10 april, zijn eindadvies uitgebracht over de collegevorming van de gemeente Dantumadiel. 

Visser adviseert om een college te vormen bestaande uit de partijen CDA, FNP en ChristenUnie. Deze drie partijen gaan nader onderhandelen over een coalitieakkoord, programma, zetelverdeling en verdeling van portefeuilles. Het voorstel is om daarvoor Roelof Bos (CDA) als formateur aan te stellen. Hij zal toewerken naar een definitief voorstel voor een nieuw college van wethouders. Naar verwachting zal hij dat voorstel op dinsdag 29 april tijdens een raadsvergadering presenteren. Visser heeft met alle partijen gesprekken gevoerd. Volgens hem waren deze gesprekken constructief, open en gericht op samenwerking. Wel zijn er verschillen in standpunten zichtbaar. Het thema bestuurskracht (ambtelijk fuseren, herindelen of zelfstandig blijven) is het grootste verschilpunt en is door alle partijen genoemd. Bij voor- en tegenstanders is er wel het besef dat er compromissen gedaan moeten worden om te kunnen samenwerken. Alle partijen erkennen de huidige status waarin Dantumadiel een ambtelijke fusie voornemens is. Andere verschilpunten blijken geen breekpunten en kunnen in de formatiefase worden uitgewerkt vanuit een gezamenlijke visie.