Mogelijk lager OZB-tarief in Achtkarspelen door besparing op WOZ-bezwaren

Buitenpost - Het aantal bezwaren tegen de WOZ-aanslag in Achtkarspelen is dit jaar fors afgenomen. Vorig jaar tekenden 528 inwoners bezwaar aan tegen de waardebepaling van hun woning, bedrijfspand of (bouw)terrein, dit jaar zijn dat er 290 (55 procent) minder.

Volgens de gemeente Achtkarspelen is de afname het directe gevolg van de campagne 'Maak echt gratis bezwaar', waarmee burgers zonder de tussenkomst van dure bemiddelingsbureaus direct met de gemeente kunnen onderhandelen over de WOZ-aanslag. Vorig jaar maakte Achtkarspelen veel extra kosten doordat burgers zich bij het aantekenen van bezwaar lieten bijstaan door zogeheten ‘No Cure No Pay’ bureaus. Aan elk gehonoreerd bezwaarschrift is de gemeente echter 700 á 800 euro proceskosten kwijt, die vervolgens weer worden doorberekend in de OZB-tarieven. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan, stelde Achtkarspelen burgers en bedrijven dit jaar (tot 25 maart) in de gelegenheid eenvoudig, gratis en snel bezwaar te maken via de gemeentelijke website en een speciaal telefoonnummer. Binnen een week na zo'n aanmelding nam een externe taxateur contact op en volgde eventueel een hertaxatie. Door deze methode is dit jaar al veel geld bespaard. Als blijkt dat de kosten in 2014 ten opzichte van vorig jaar minimaal 40.000 euro lager uitvallen, wil het college het OZB-tarief in 2015 met 1 procent verlagen, laat ze weten.