Coalitie van FNP, VVD en PvdA 'meest kansrijk' in Kollumerland

KOLLUM - Een coalitie van FNP, VVD en PvdA. Dat is volgens informateur Hendrik ten Hoeve de beste optie voor het college van b. en w. van de gemeente Kollumerland c.a.

Ten Hoeve sprak vorige week dinsdag met alle fracties om zich een mening te vormen over de mogelijkheden om een coalitie te vormen in Kollumerland. Maandagmiddag heeft hij aan alle fracties meegedeeld dat hij een coalitie van FNP, VVD en PvdA als het meest kansrijk beoordeelt.

Analyse

De informateur bespreekt donderdag zijn schriftelijk advies met alle raadsfracties. Ten Hoeve baseert zijn advies op gesprekken met alle vijf fracties uit de raad. De fracties gaven daarbij hun analyse van de verkiezingsuitslag en spraken uit welke coalitie hun voorkeur zou hebben.

Onderlinge relaties

Ten Hoeve heeft gekeken naar de onderlinge relaties en de inhoudelijke overeenstemming op hoofdlijnen die samen de basis vormen voor een stevige coalitie. De oud-senator concludeert dat een combinatie van FNP, VVD en PvdA deze basis kan vormen. De rapportage van de informateur vormt de basis voor de volgende fase, de formatie van een college en de opstelling van een coalitieprogramma.

Jan Benedictus

De verkiezingen in Kollumerland werden gewonnen door de FNP. Het vorige college van b. en w. bestond uit CDA, VVD en PvdA. De FNP heeft in de persoon van Jan Benedictus uit Boelenslaan een kandidaat voor het wethouderschap. Voor de VVD en de PvdA zijn de - zittende - collegeleden Jelle Boerema en Paul Maasbommel beschikbaar voor een plek in het dagelijks bestuur van Kollumerland.

Regeringsboot

Mocht het college van FNP, VVD en PvdA er ook daadwerkelijk komen, dan betekent dit dat het CDA voor het eerst sinds hele lange tijd buiten de regeringsboot valt. De christen-democraten en de partijen waaruit het CDA ontstond, waren vanaf 1895 de grootste politieke groepering in Kollumerland. Door de zege van de FNP bij de raadsverkiezingen op 19 maart is daar na een periode van 119 jaar een einde aan gekomen.