Jos Debreczeny weg bij ChristenUnie Dantumadiel

DAMW - ÂLD - Jos Debreczeny trekt zich per direct terug uit de steunfractie van ChristenUnie Dantumadeel.

Ook heeft Debreczeny het vertrouwen opgezegd in de voorzitters van het bestuur en van de fractie ChristenUnie Dantumadeel. Jos Debreczeny (58) zal dus - in voorkomend geval - geen zetel in de gemeenteraad van Dantumadeel innemen.

Oprechte excuses

,,Ik bied de 76 kiezers, die op 19 maart hun stem aan mij toevertrouwden, mijn oprechte excuses aan”, aldus Debreczeny. ,,Met de kennis van nu voel ik mij belemmerd om te functioneren binnen ChristenUnie Dantumadeel. Of zoals Luther eenmaal sprak: Ik kan niet anders.”

Dertig jaar verbonden

Met pijn in het hart heeft het politieke dier Debreczeny weloverwogen zijn besluit genomen. Hij was deze maand in Dantumadeel precies dertig jaar verbonden met RPF/GPV en ChristenUnie, als bestuurslid, steunfractielid, raadslid en twaalf jaar als wethouder. Ook was hij twee jaar wethouder in Zeewolde.

Gesprek

In een gesprek met de voorzitters van het bestuur en van de fractie ChristenUnie Dantumadeel heeft Jos Debreczeny zijn besluit toegelicht.[caption id="attachment_31337" align="alignnone" width="130"]Jos Debreczeny. Jos Debreczeny.[/caption]