Coaches helpen mantelzorgers netwerk te versterken

Dokkum/Damwâld - DOKKUM/DAMWALD - Sonja van Beek en Tineke Schaapman ontvingen donderdag het certificaat Netwerkcoach Mantelzorg uit handen van manager Annewiep Bloem van de Stichting Welzijn Het Bolwerk. Zij gaan aan de slag als vrijwillige netwerkcoach bij mantelzorgers.

Het project vrijwillige netwerkcoach is een onderdeel van het Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden in het kader van extra ondersteuning mantelzorg in Dongeradeel en Dantumadiel. De vrijwillige netwerkcoach wordt ingezet in situaties waarbij het sociale netwerk van mantelzorgers of diens zorgvrager in de loop van de tijd onder druk is komen te staan of zelfs geheel is verdwenen. Sociaal netwerk Een sociaal netwerk geeft niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar heeft ook een praktische functie. Binnen het sociale netwerk kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. Mantelzorgers met zware zorgtaken hebben vaak geen tijd meer kunnen vinden om dit netwerk te onderhouden. Daardoor is het moeilijk geworden om een beroep te doen op hun naaste omgeving terwijl zij vaak wel wat extra support kunnen gebruiken. De methodiek ‘Een sterk sociaal netwerk' bestaat uit een 10-stappenplan dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de mantelzorger doorloopt. Hierbij worden de wensen van de mantelzorger en het huidige sociale netwerk in kaart gebracht. Daarna wordt er samengewerkt aan mogelijkheden om het netwerk uit te breiden. Om deze methodiek onder de knie te krijgen hebben Sonja van Beek en Tineke Schaapman een training gevolgd bij Hanny van der Meer van het Steunpunt Mantelzorg. Meer informatie: Mantelzorgers die zichzelf in deze situatie herkennen en graag ook hun sociale netwerk willen versterken kunnen contact opnemen met: Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, Francien Bekius tel. 0519-292223/ 06-49671231of Hanny van der Meer tel. 0511-424995.
Op de foto: Tineke Schaapman en Sonja van Beek met hun certificaat Netwerkcoach Mantelzorg.