Niet zwemmen en vissen in wateren rond Gerkesklooster

Gerkesklooster - Wetterskip Fryslân raadt mensen af om te zwemmen, te recreëren en te vissen in de wateren in de omgeving van Gerkesklooster.

Agrariërs wordt aangeraden hun vee niet van het oppervlaktewater te laten drinken. Het gaat dan met name om de Stroobossertrekvaart tot Buitenpost, de Oude Vaart, de Oude Lauwers, de Lauwers en het Prinses Margrietkanaal. Het vervuilde bluswater, van de brand die woedt in de fabriek van Friesland Campina, komt voor een deel in het oppervlaktewater terecht komt. Dat kan van invloed zijn op de waterkwaliteit. Medewerkers van het wetterskip nemen monsters om de kwaliteit te monitoren.