Nieuwbouw Talant in De Westereen

De Westereen - De Westereen krijgt een nieuw appartementencomplex dat woonruimte gaat bieden aan 24 cliënten met een verstandelijke beperking.

Na enkele jaren van voorbereiding wordt donderdagmiddag om vijf uur het bouwbord op de nieuwbouwplek onthuld. De nieuwbouw is een langgekoesterde wens van cliënten, verwanten en medewerkers maar ook van de inwoners van De Westereen. Talant is nauw verbonden met het dorp, waar cliënten al jaren deel uit maken van de gemeenschap. In het gezamenlijk gedragen initiatief hebben verwanten een belangrijke rol gespeeld door het voortouw te nemen. De beoogde bewoners van de 24 nieuwe appartementen zijn de cliënten die nu nog wonen in de Daniel Bosmastraat en cliënten die op een wachtlijst staan voor een woning in De Westereen. De woningen in de Daniël Bosmastraat voldoen niet meer aan de huidige woonwensen van de bewoners. Het nieuwe appartementencomplex biedt cliënten straks een zelfstandig onderkomen met meer privacy en vrijheid. Voor het ontwerp is architect Eerde Schippers van INBO architecten uit Heerenveen ingeschakeld. Schippers heeft eerder het ontwerp gemaakt voor een woonvorm in Drachten voor mensen met een beperking. Ook komen het hoofdkantoor van Vitens in Leeuwarden en museum Belvédère in Oranjewoud van zijn hand. Talant helpt mensen met een beperking in Friesland hún leven te leiden. Of het nu gaat om wonen, werk en dagbesteding of leren, om 24-uurszorg of enkele uren begeleiding per week: de zorg en ondersteuning die Talant biedt, past bij de vraag en de individuele mogelijkheden.