Obs Professor Casimir officieel Vreedzame School

Kollum - Op de Professor Casimirschool vinden ouders en team het ontzettend belangrijk dat de leerlingen graag naar school gaan in een vertrouwde, veilige omgeving.

Twee jaar terug is de keuze gemaakt voor de invoering van het programma van de Vreedzame school. Dat betekent dat er wekelijks een les wordt gegeven in sociale vaardigheden. Maar de Vreedzame school is meer, het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. De Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leer- en leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, open staan voor verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Er worden leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Woensdag 11 juni heeft de school het officiële certificaat ontvangen! Twee leerlingen van de school, Patrick Koster en Jayden de Boer mochten onder grote belangstelling van leerlingen, team en ouders het bord onthullen. Het team en de leerlingen hebben deze week een vrolijk feestelijk filmpje gemaakt op het lied Happy, dit kon iedereen bekijken waarna er mogelijkheden waren om nog in de groepen rond te kijken. © Foto’s: Jan Beets