Tuffen en puffen op de Centrale As

Dokkum - DAMWALD – Het is momenteel tuffen en puffen voor de chauffeurs die dagelijks zand aanleveren voor de Centrale As. Aan de ene kant willen ze elke dag hun meters maken, maar tegelijkertijd dienen ze ook straf rekening te houden met het doorgaande verkeer. Op en langs de wegen in vooral Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is het stellig nog nooit zo druk geweest met werkverkeer. Tot nu toe verloopt alles behoorlijk gestroomlijnd.

Jelle Raap maakte bijgaande foto's onder Damwâld, even voorbij minirotonde naar Broeksterwâld.