Raadsleden bezoeken werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân

Dokkum -  Op woensdag 2 juli jl. heeft een aantal raadsleden vanuit de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. een bezoek gebracht aan werk-/leerbe­drijf NEF.

De raadsleden werden ontvangen op de locatie in Dokkum. Directeur De Vries vertelde aan de hand van een presentatie met foto– en filmma­te­riaal wat NEF voor mogelijkheden biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij NEF werken ongeveer 800 mensen met een functionele beperking. Zij kunnen niet zo gemakkelijk aan werk komen en NEF helpt hen daarbij. NEF heeft een eigen werkomgeving tot haar beschikking, zowel in Dokkum als in Kollum, waar werkzaam­heden op het gebied van onder andere assemblage, verpakking, confectie, montage en metaalbe­werking worden aangeboden. Ook heeft NEF een eigen grafisch bedrijf. Met ingang van 1 januari 2014 heeft NEF de re-integratie­activiteiten in het kader van de Wwb overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van een aantal gemeenten. Hiertoe is in Kollum een test- en trainingscentrum ingericht (locatie Jumaheerd). Kollum Na deze presentatie volgde een rondleiding door de vestiging in Dokkum. Daarna werd er naar Kollum gereden waar achtereenvolgens het Grafisch Bedrijf en het test- en trai­nings­centrum werden bezocht.