Afscheid drie docenten Stapstien na drieduizend leerlingen

Kollumerzwaag - Een kleine drieduizend leerlingen hebben ze in hun periode als docent les gegeven. ,,Alle bern binne ús like nei.  Se binne strjitmakker wurden of dokter, mar ûnderskied meitsje wy net”.

Na een 42-jarige schoolperiode in Kollumerzwaag geeft Arend Raap evenals Koos Tiemersma en Tineke  Tiemersma-Finnema hiermee aan hoe hij in het onderwijsleven heeft gestaan. Voor een achtergrondverhaal, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 4 juli. Foto's Jelle Raap