De Westereender Keapman staat er weer kreas bij

De Westereen -  Uit respect en waardering voor het voorgeslacht is het initiatief genomen om een standbeeld op te richten en dit aan te bieden aan de inwoners van ons dorp De Westereen. 

Deze woorden stonden in de uitnodiging die de middenstandsvereniging 25 jaar geleden verstuurde. Op feestelijke wijze werd toen met vele genodigden door de oud-burgemeesters  B. Vries en zijn voorganger J.M.  Maris het beeldje op Noarderstasjonstrjitte onthuld in het bijzijn van de beeldhouwster S.C. Boschma-Berkhout. Dit beeldje hoort in het dorp, het ontsluiert veel over het keapmansverleden van De Westereenders. Een jaar geleden moest het beeldje het ontgelden, zijn bevestigingen van het juk naar de manden werden er door baldadigheid afgerukt en de keapman moest de manden met de handen dragen. Gelukkig is hij nu vakkundig bevrijd van zijn last en draagt hij de handelswaar weer met behulp van zijn juk. Nu na kwart eeuw staat de keapman er weer kreas bij, hopelijk blijft de trots van De Westereen er nog decennia lang ongeschonden op deze mooie plaats staan.   Op de foto: Van de Kleij van bronsgieterij Leeuwarden geassisteerd door Aalzen van der Lei.