Geslaagd tweede tijdvak

Dokkum - CSG Dockingacollege Dokkum/Ferwert

VMBO; Basisberoepsgerichte leerweg; Techniek; Rielof-Jan Allema, Niawier; Hendrik Oevering, Holwerd; Zorg en welzijn; Daisy Ossewold, Dokkum; Fardau van der Woude, Ferwert; Kaderberoepsgerichte leerweg; Techniek; Marco Dekema, Anjum; Diederik Visser, Ternaard; Sietze Vonk, Feanwâldsterwal; Zorg en welzijn; Bianca Bosma, Wâlterswâld; Sigrid Jager, Dokkum; Gré Kingma, Wetsens; Samantha Meinema, Wierum; Judith Terpstra, Damwâld; Wietse Vlasman, Ternaard; Ymkje de Vries, Feanwâlden; Wytske Waaksma, Ternaard; PasPoorttraject; Harm Dijkstra, Twijzelerheide; Angelique Escalona, Dokkum; Ruurd-Willem van der Galiën, Damwâld; Nynke Hoekstra, Feanwâlden; Wendy de Jong, Dokkum; Jan Kooistra, Jannum; Frans Ludema, Sibrandahûs; Berber Marinus, Bornwird; Angelique van der Molen, Dokkum; Salvatore Prins, Dokkum; Jorrit Wierstra, Marrum; VMBO Theoretisch; Nynke Klaassens, Dokkum; Loïs Meijerhof, Readtsjerk; Patrick Scheper, Dokkum; VMBO Theoretisch locatie Ferwert; Larissa Schrage, Leeuwarden; Esther Spoelstra, Holwerd; Rowan de Meer, Hallum; Lianne Kingma, Burdaard; Havo; Justina Boonstra, De Westereen; Jort Dijkstra, Dokkum; Annieke Hellinga, Dokkum; Maike Helmus, Feanwâlden; Vera Hemmen, Dokkum; Lysette de Jong, Broeksterwâld; Rutger Kooistra, Burdaard; Rudie Ros, Burdaard; Berber Swart, Damwâld; Jaap van der Velde, Dokkum; Tim van de Voort, Nes (D); Atheneum; Miranda Bakker, Schiermonnikoog. OSG Singelland
Singelland Van Haersmasingel, Drachten Vmbo consumptief-breed basisberoepsgerichte leerweg: Yvar Pelk, Feanwâlden; Vmbo consumptief-breed kaderberoepsgerichte leerweg: Yvonne Keulen, Harkema. Singelland De Venen (praktijkonderwijs), Drachten Horeca assistent 1: Patricia Hamstra, Harkema Kassacursus: Hennie van Houten, Harkema; Gerda Kuiper, Surhuisterveen; Jitske Veenstra, De Westereen. MAG Lassen: Koos Loonstra, Surhuisterveen. Microvezel schoonmaak niveau 1: Sietske Elzinga, Kootstertille Schoonmaakcertificaat: Hennie van Houten, Harkema; Anke, Andrieske van der Tuin, Harkema; Diane van der Voort, Kollumerzwaag; Tamara van der Wiel, Boelenslaan. Stap 1 Stichting Hout & Meubel: Sietze Jan Alma, Boelenslaan; Richard Bosgraaf, Noardburgum; Jan de Haan, Kootstertille; Christian Maten, Harkema; Dennis Postma, Surhuisterveen; Johan Postma, Twijzel; Jeffrey Smid, Twijzelerheide; Stap 2 Stichting Hout & Meubel: Jeffrey Smid, Twijzelerheide; Marc Veenstra, Surhuisterveen. Trekkerrijbewijs: Danny Alma, Kootstertille; Jelle Alma, Augustinusga; Jan de Haan, Kootstertille; SVA2: Patrick Sterling, Twijzelerheide. Veilig werken: Danny Alma, Kootstertille; Bram van der Leij, Eastermar; Dennis Postma, Surhuisterveen; Marc Veenstra, Surhuisterveen. VCA: Marc Veenstra, Surhuisterveen Vorkheftruckcertificaat: Jelle Alma, Augustinusga; Richard Bosgraaf, Noardburgum; Dennis Postma, Surhuisterveen; Patrick Sterling, Twijzelerheide Werken in de keuken: Eca Amisi Shabani, Surhuisterveen; Hennie van Houten, Harkema; Gerda Kuiper, Surhuisterveen; Meinald van der Veen, Noardburgum; Jitske Veenstra, De Westereen; Daniëlle van der Wal, Kootstertille. Toegelaten tot het MBO niveau 1: Lian Dekkers, Jistrum; Andrieske van der Tuin, Harkema. Uitstroom richting arbeid: Roel Bekkema, Twijzelerheide; Patricia Hamstra, Harkema; Johan Postma, Twijzel; Diane van der Voort, Kollumerzwaag; Tamara van der Wiel, Boelenslaan Singelland Burgum Havo: Pieter Das, Hurdegaryp; Marije van Dijk, Feanwâlden; Henk Folkertsma, Hurdegaryp; Wiebe Auke Postma, Noardburgum; Jurjen Reinsma. (geen woonplaats = Burgum) Singelland Surhuisterveen Vmbo sport, dienstverlening en veiligheid kaderberoepsgerichte leerweg: Janine Veenstra, Boelenslaan. Chr. MAVO De Saad Damwâld
Theoretische leerweg Jessica Sjoukje Elizabeth de Jong, Feanwâlden; Allard Postma, Readtsjerk; Matthijs Aron van der Zwaag, De Westereen. Nordwin College
Aan het Nordwin College in Buitenpost zijn geslaagd voor het vmbo: Lwt :Inge Rekker, Drogeham Bbl: Jesse Jongbloed, Twijzelerheide Kbl: Ingrid van Duinen, Buitenpost; Marianne Holman, Ee Tl: Franke Visser, Gytsjerk. Gomarus College
locatie Gomarus College Drachten vmbo-tl Economie: Ruben van der Sluis, Boarnburgum; Techniek: Richard Velda, Drogeham. locatie Gomarus College Groningen - Vondelpad 2 Zorg en welzijn-breed: Jakolien Luchtenburg, Augustinusga. CSG Liudger
Locatie Raai Drachten Atheneum Natuur en Techniek Sander Postma, Boelenslaan. Locatie Burgum Theoretische leerweg Sanne de Jong, Noardburgum. HAVO Cultuur en Maatschappij Lotte Rinzema, Feanwâlden. Economie en Maatschappij Ineke Grijpstra, Noardburgum. Natuur en Gezondheid Kinny Krist, Twijzelerheide. Locatie de Ring Praktijkonderwijs Certificaten voor: Heftruck/Reachtruck Bert Helder, Kootstertille; Leon Land, Kootstertille; Arend Postma, Eastermar; Jacob Ros, Eastermar Winkelmedewerker KCH Maike Hoogsteen, Surhuizum; Jannie van der Veen, Eastermar. Trekkerrijbewijs Bert Helder, Kootstertille; Jappie van der Hoeff, Twijzel. Shovel, minikraan, ver-reiker Arend Postma, Eastermar Uitstroom naar ROC niveau 1 Jannie van der Veen, Eastermar. Geslaagden AK/Uitstroom naar ROC niveau 2 Sanne Annema, Surhuisterveen Werk/ leerwerktraject Jorrit Posthumus, Jistrum; Belia Postma, Surhuizum