Federatie Dongeradeel jeugdwedstrijd Niawier

Niawier -  Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen was woensdag 25 juni gastheer voor de kaatsende jeugd uit de Federatie Dongeradeel e.o.

Onder prima weersomstandigheden werd er door bijna 90 kaatsers in de diverse categorieën gestreden om de prijzen. Bij de pupillenmeisjes werd gekaatst in twee poules waarbij de winnaars van deze poules in de finale uit mochten maken wie er met de krans naar huis ging. Bij de andere categorieën kon er gekaatst worden in een winnaars- en een verliezerronde. De uitslagen waren als volgt; Welpen (8 parturen) 1 Jelmer Torensma Oosternijkerk, Geertje Bijlsma Driezum; 2 Douwe Dijkstra Morra, Peter Boersma Driezum. Verliezersronde: 1 Naomi Dijkstra Anjum, Lars Hoekstra Damwâld. Pupillenmeisjes (6 parturen) 1 Tineke Visser Paesens, Nynke de Vries Anjum; 2 Kristine Postmus Ee, Christine Spijksma Morra. Pupillenjongens (7parturen) 1 Rutger Torensma Oosternijkerk, Marco Wouda Morra; 2 Gerben Lei Paesens, Pieter Toren Hantum, Jacob Klaas Dijkstra Morra. Verliezersronde: 1 Durk Visser Paesens, Jan Berend Sipma Lioessens. Schooljongens/Schoolmeisjes (8 parturen) 1 Clark Lei Moddergat, Wybren Cuperus Oosternijkerk, Corina Tjeerdsma Niawier; 2 Jelle de Boer Ee, Harm Kroodsma Ee, Rianne Haaima Anjum. Verliezersronde: 1 Douwe Pieter Kuiper Oosternijkerk, Jorn Hoekstra Damwâld Jongens/Meisjes (8 parturen) 1 Ewald Seepma Oosternijkerk, Pieter Sikkema Oosternijkerk; 2 Lolke vd Meulen Niawier, Jan Tijtsma Anjum, Klaas Johan Koree Anjum. Verliezersronde: 1 Piter vd Ploeg Holwerd, Simon Jan Mol Niawier, Marielle Kuiper Oosternijkerk.