Regio eens over fusie gemeenten

Dokkum - DOKKUM - De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn het eens over een gezamenlijke toekomst. Per 1 januari volgend jaar gaat een ambtelijke fusie van start met zo mogelijk een bestuurlijke fusie in 2018.

Woensdag zijn de fractievoorzitters van alle partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bijeen geweest om te praten over de toekomst van deze regio. Het gesprek was een voortzetting van het eerste gesprek dat op 4 juni plaatsvond met alle raadsleden van deze vier gemeenten. In de bijeenkomst van de fractievoorzitters is uitgesproken dat de vier gemeenten samen zullen gaan optrekken om de bestuurlijke opgave van de toekomst het hoofd te bieden. Dit betekent dat er per 1 januari 2015 gestart wordt met een ambtelijke fusie van de vier organisaties. Dat maakt het mogelijk om de drie decentralisatieopgaven op sociaal terrein in één organisatie uit te voeren. In 2016 zal de ambtelijke fusie worden geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie is dat alle gemeenteraden zich uitspreken over een mogelijke bestuurlijke fusie in 2018. Genoemde afspraken worden opgenomen in een intentieovereenkomst die in september aan alle gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd. Tot nu toe was er in alle vier gemeenten scepsis en hier en daar weerstand tegen de fusie. Kollumerland c.a. stond lange tijd op het standpunt dat het wenselijker was te fuseren met Achtkarspelen, maar die gemeente koos uiteindelijk voor Tytsjerksteradiel. Wanneer Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a. fuseren, ontstaat een gemeente met 65.000 inwoners.