Brug Kootstertille vanaf 27 juni weer open voor zwaar wegverkeer

KOOTSTERTILLE - De brug Kootstertille over het prinses Margrietkanaal is vanaf 27 juni weer open voor zwaar wegverkeer. Personenauto’s, fietsers en voetgangers konden tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug.

Als gevolg van een aanvaring van een binnenvaartschip aan één van de pijlers van deze brug in oktober 2013 is de pijler gescheurd en zijn de remmingswerken zwaar beschadigd. In verband hiermee is destijds een aslastbeperking voor het wegverkeer en een snelheidsbeperking voor het vaarwegverkeer ingesteld. In opdracht van Rijkswaterstaat, sinds 1 januari eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl, voert provincie Fryslân de werkzaamheden uit.

Fundament

Op maandag 23 juni wordt begonnen met de laatste herstelwerkzaamheden om de brug weer toegankelijk te maken voor al het wegverkeer. Het betreft het op voorspanning brengen van de kabels, die het fundament van de brug verstevigen. Na het uitharden van cement kan het zware wegverkeer vanaf vrijdag 27 juni weer gebruik maken van de brug. De werkzaamheden om de brug weer bedienbaar te maken zullen nog doorlopen tot aan de bouwvakvakantie. Dan zal de brug beperkt en op afroep bedienbaar zijn.

Remmingwerken

Na de bouwvakvakantie worden de resterende werkzaamheden afgerond, te weten het koppelen van pijler 3 aan pijler 4 en het plaatsen van definitieve remmingwerken. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, zal de brug weer volledig voor bediening kunnen worden vrijgegeven.

Schuilenburg

Bij de naastgelegen brug Schuilenburg is al geruime tijd sprake van scheurvorming in de schoren van het beweegbare deel van het brugdek. Deze problemen konden in de afgelopen jaren middels reparaties worden verholpen. Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân hebben naar aanleiding van de scheurvorming een uitgebreid onderzoek uit laten voeren naar de draagkracht van de brug. De definitieve uitkomsten worden binnenkort verwacht.