Loting Heren Hoofdklas Partij Morra

morra - Zaterdag 21 juni wordt op het pittoreske kaatsveld tussen Morra en Lioessens de jaarlijkse heren hoofdklas partij georganiseerd door KV WarberBliuwe. Dit jaar is het  een door elkaar loten partij die  begint om 12.00 uur en onder leiding staat van scheidsrechter M. de Jong.

KV WarberBliuwe hoopt op prachtig weer, veel spanning en strijd zodat het publiek getrakteerd wordt op een mooie kaatsmiddag. De loting ziet er als volgt uit:
1 Martijn Olijnsma GROU   2 Jan Dirk de Groot BUITENPOST
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN Renze Hiemstra ST JAC PAROCHIE
Daniël Iseger LEEUWARDEN Hendrik Kootstra MINNERTSGA
             
3 Dirk-YdeSjaarda EASTEREIN   4 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER Alle Jan Anema GROU
Pier Piersma EASTERLITTENS Hans Wassenaar LEEUWARDEN
             
5 Peter van Zuiden TJERKWERD   6 Gert-Anne v.d.  Bos LEEUWARDEN
Marten Feenstra FEINSUM Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Rudolf Soepboer HOLWERD Hylke Bruinsma MINNERTSGA
             
7 Menno v Zwieten PEINS   8 Johan v.d. Meulen BITGUMMOLE
Herman Sprik WITMARSUM Hendrik Jan v.d. Velde BOLSWARD
Sjoerd de Jong ST ANNAPAROCHIE Patrick Scheepstra FRANEKER
             
9 Bauke Triemstra ST JAC PAROCHIE   10 Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
Dylan Drent HARLINGEN Kees  v.d. Schoot SEXBIERUM
Cornelis Terpstra BITGUMMOLE Jouke Bosje LEEUWARDEN