Interpellatiedebat Rondweg De Westereen

de Westereen - DE WESTEREEN - De LLD-fractie van de gemeente Dantumadiel heeft een interpellatiedebat aangevraagd voor 23 september. De gang van zaken rondom de presentatie van een “rondweg” dwars door het dorp De Westereen roept bij de partij veel vragen op. Deze presentatie vond plaats zonder dat de raad op de hoogte was van de plannen van het college. Het college vond het belangrijker om eerst de Vereniging van Dorpsbelangen op de hoogte te stellen. Deze organiseerde vervolgens een “voorlichtingsavond” voor de bevolking en dat riep veel commotie en tegenweer op. De LLD-fractie wil van het college precies weten waarom zij voor dit traject heeft gekozen en waarom zij een raadsbesluit van 1 juli jl. heeft genegeerd en welke feiten eraan ten grondslag liggen.