Start afdeling Humanitas Noordoost-Friesland

Buitenpost - Humanitas krijgt een eigen afdeling in Noordoost-Friesland. Voorheen behartigde de afdeling Leeuwarden ook die van Noordoost-Friesland. Doordat steeds meer blijkt dat de problematiek stedelijk nogal verschilt met Noordoost-Friesland en de plattelandsregio voor Leeuwarden te groot wordt, is deze nieuwe afdeling in het leven geroepen.

De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a., Dantumadiel en Dongeradeel zijn het werkterrein van de nieuwe afdeling. Ineke van Gent is voorzitter van Humanitas district Noord. Zij weet als voormalig Tweede Kamerlid dat er met de komende veranderingen in de WMO veel werk is en blijft te doen voor de vrijwilligers van Humanitas. De nieuwe afdeling is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers, om aan zoveel mogelijk verzoeken tot ondersteuning tegemoet te kunnen komen. Met name Home-Start, ondersteuning in gezinnen met jonge kinderen , de thuisadministratie, Humaa(N)tjes en de kindervakantieweken zouden blij zijn met meer vrijwilligers. Meer informatie: Noordoost-Friesland via no.friesland@humanitas.nl of 06-23 72 90 20.