Anneke van Bolhuis 25 jaar peuterjuf

Ee - Anneke van Bolhuis uit Oostrum was vorige week 25 jaar peuterleidster. Ze werkt bij peuterspeelzaal de Ukkepuk in Ee. Anneke is in Groningen begonnen met haar werk als peuterleidster.

Vanaf 1987 is zij peuterleidster in Ee. De peuterspeelzaal is gehuisvest in basisschool De Gearring. Daarnaast heeft ze ook nog een peutergroep in Dokkum. Anneke heeft in die 25 jaar veel ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk meegemaakt. De eisen zijn veel strenger geworden. Anneke is nog steeds een creatieve bevlogen ‘juf' die met veel enthousiasme met haar peuters aan het werk is en de kinderen voorbereid op de basisschool. Op de dag dat het jubileum werd gevierd kwamen de ouders koffie drinken en voor de peuters was er een voorstelling van ‘De Hutselfrutsel' van Riemkje Pitstra en Jetske Miedema.