Wel en wee uit eigen dorp op tabloid

Harkema - Doarpsblêd De Harkema beleeft zijn 32ste jaargang. De krant verscheen altijd op A4-formaat. Het eerstvolgende nummer rolt als De Harkemaster Courant van de persen en komt als tabloid op de deurmat. Een van de medewerkers van het dorpsblad is Anneke van der Veer. In het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 12 september staat zij centraal in de rubriek Must Hoare Wie 't Seit. 

Als vrijwilliger is Anneke van der Veer sinds 1995 bij het Doarpsblêd De Harkema betrokken. Zij beheeft de financiën en sinds een paar jaar voorziet zij de redactie van nieuws/kopij en maakt ze foto's van leuke gebeurtenissen in Harkema. Zij ziet het als een uitdaging om met de medewerkers een vernieuwde krant te realiseren die deze maand weer als vanouds bij alle inwoners van Harkema in de brievenbus gaat vallen. Anneke van der Veer verwacht dat de papieren versie van de dorpskrant gewoon blijft bestaan. ,,Er zijn veel mensen die vast blijven houden aan hun vertrouwde krantje om deze rustig te kunnen lezen bij hun kopje koffie of thee. Als de krant een keer te laat verschijnt, wordt de lezer al onrustig. Het voorziet naar mijn mening toch aan een duidelijke behoefte om het wel en wee uit je eigen dorp en streek te lezen in de papieren krant.'' Voor de volledige rubriek, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 12 september.