Bilker schrijft minister brief om molen

Kollum - KOLLUM - Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een brief gestuurd met het verzoek molen Windlust in Burum alsnog de status van monument te geven.

Maandag was de molen onderwerp van discussie in de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid voor toekenning van de status was bleef de bewindsvrouwe bij haar standpunt dat de molen moet worden afgevoerd van de lijst van rijksmonumenten. Op twee eerdere (handgeschreven) brieven heeft Bilker nooit een reactie mogen ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. De burgemeester had gevraagd om een gesprek met de minister om uit te leggen wat de molen voor Burum betekent. ,,Het gaat namelijk niet om geld, maar vooral om zekerheden voor de toekomst. Het verdwijnen van de status maakt de molen in wezen vogelvrij. Een rijksstatus is een waarborg dat er ook in de toekomst voor de molen gezorgd wordt. Deze eeuwenoude molen is van ons Burumers, en die molen is een Rijksmonument'', schrijft Bilker. Hij begrijpt niet dat de minister steeds naar voren brengt dat van de afgebrande molen niets meer over is en dat zou wettigen dat het geen monument mag blijven. Bilker daarover: ,,Maar het gaat om het ensemble, om de omgeving, om de relatie tot de plek waar hij staat. Nota bene op een (molen)terp! Daarnaast wordt er gemalen, er zijn vier molenaars en drie in opleiding. Allemaal Burumers die dat doen.