Nieuw complex jeu-de-boulers Kootstertille ‘pittige klus’

KOOTSTERTILLE - Het kostte een flink aantal zweetdruppels. Maar het nieuwe complex van jeu-de-boulesvereniging De Wâldsmiters in Kootstertille mag er zijn. ,,Wy ha in prachtich plak krigen.”

De feestelijke opening van de accommodatie vond vrijdagmiddag plaats. Wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen nam de officiële handeling voor zijn rekening.

Compliment

Van der Veen complimenteerde De Wâldsmiters met het resultaat. De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inspanningen die de leden van de club leverden om het complex te realiseren. ,,Jimme kinne grutsk op jimsels wêze.”

Conflict

De accommodatie bevindt zich aan de Willem Frederikstrjitte in Kootstertille. Op het tenniscomplex van dit sportterrein werden in 2000 in het kader van de grote Friezenreünie Simmer 2000 jeu-de-boulesbanen aan aangelegd. Een hoogoplopend conflict tussen de tennissers van TTC en de jeu-de-boulers leidde in 2012 tot een breuk. Een gezamenlijk gebruik van het complex in Kootstertille bleek niet meer tot de mogelijkheden te behoren, waarna een opsplitsing van het terrein volgde. Voorzitter Geert Keidel van De Wâldsmiters wil niet meer terugkijken op wat er is gebeurd. ,,Wy wolle foarút en posityf bliuwe”, aldus Keidel.

Oudwoude

Met de nieuwe accommodatie kan de Tilster jeu-de-boulesvereniging uitstekend uit de voeten, zo vertelt Keidel. De Wâldsmiters telt - het stabiele aantal van - dertig leden. Zij hebben de beschikking over vier speelbanen. Hierop wordt op de dinsdagavond een onderlinge competitie gehouden. Op de donderdagmiddag kan er worden geoefend. Daarnaast is er twee keer jaar nog een vriendschappelijke uitwisseling van de jeu-de-boulers van Oudwoude.

Durk Pultrum Fonds

Voor de financiering van het complex gaf De Wâldsmiters onder meer ledencertificaten uit. Daarnaast stak de club eigen spaargeld in het realiseren van de accommodatie en kreeg ze hulp van diverse sponsors. Ook werd een kleine tien fondsen benaderd voor een bijdrage. ,,Der wie hast nimmen dy’t ús stypje woe”, aldus Keidel. Alleen het Durk Pultrum Fonds uit Houtigehage reageerde positief op het verzoek van De Wâldsmiters. De werkzaamheden voor het nieuwe complex begonnen in mei. Voordat de schop daadwerkelijk de grond inging, waren er talrijke bijeenkomsten op het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost geweest. Wethouder Van der Veen refereerde in zijn toespraak aan de vele bezoeken van De Wâldsmiters. ,,Wa hie foarich jier tocht dat dit goed komme soe. Ik tink in hiele protte net”, keek Van der Veen terug. De wethouder noemde het ‘einliks fan de gekke’ dat de beide clubs niet op hetzelfde complex verder konden. Maar het feit lag er en dus wat het zaak om de ontstane situatie te accepteren, aldus Van der Veen. ,,It probleem wie dúdlik genôch en dan moatte jo sjen om ta in oplossing te kommen.”

'Puzzelstuk'

Door enorme inspanningen van de leden slaagde De Wâldsmiters erin de nieuwe accommodatie te bouwen. ,,Wy ha der écht foar wrotten”, aldus voorzitter Keidel. Zo legden de jeu-de-boulers onder meer drieduizend tegels. De kantine betreft een blokhut van Fins fabricaat. Het in elkaar zetten van het clubhuis was een ‘puzzelstuk’ waaraan de Wâldsmiters met veel genoegen werkten. Keidel: ,,Wy ha der in soad wille oan belibbe.”