Stimuleringsprijs oud papier en karton Dantumadiel uitgereikt

Damwâld - Damwwâld - De jaarlijkse prijzen voor het inzamelen van oud papier en karton in gemeente Dantumadiel zijn donderdagmiddag uitgereikt door wethouder Gerben Wiersma. De winnaars werden op het gemeentehuis uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen.

Dit jaar is de eerste prijs gegaan naar Oudpapiercommissie Hervormde Gemeente Dantumawoude uit Damwâld. Zij zamelden in 2013 bijna 82 ton aan oud papier en karton in. Dit is een stijging van meer dan zes procent ten opzichte van het jaar daarvoor.De Christelijke Andreaskerk in Broeksterwâld en de ouderraad van de Dr. Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden gingen er met de tweede en derde prijs vandoor. Behalve een geldprijs ontvingen de winnaars ook een bosje bloemen. De wethouder vroeg aan de winnaars of er nog manieren zijn waarop de voorlichting met betrekking tot het inzamelen van oud papier en karton kan worden verbeterd. Nog steeds belandt 15% van het oud papier en karton in de grijze container. De gemeente Dantumadiel stelt al jaren een stimuleringspremie beschikbaar voor organisaties die oud papier en karton inzamelen. Het is een premie voor drie organisaties die de hoogste procentuele toename van ingezameld oud papier en karton in 2013 hebben behaald ten opzichte van 2012. Voor organisaties betekent dit een extra stimulans om meer gelden binnen te krijgen.