Doorstart Amarins Kinderopvang

DANTUMADIEL - Voor een groot deel van het werkgebied van Stichting Amarins Kindercentra is vorige week overeenstemming bereikt over het realiseren van een doorstart. Vrijdag is er overeenstemming bereikt over de laatste locaties. Met ingang van 24 september worden de kinderopvang/bso-locaties in de gemeente Dantumadiel voortgezet door Sisa Kinderopvang B.V.

Door middel van deze overname breidt Sisa haar activiteiten ten aanzien van de kinderopvang verder uit. Sisa is een grote aanbieder van kinderopvang door middel van kinderdagverblijven, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in Friesland. Met de overname van de twee locaties in Dantumadiel zal Sisa tenminste twee werknemens van Amarins een dienstbetrekking aanbieden. Hiermee is de beoogde doorstart van de activiteiten van Amarins voltooid. Het faillissement zal nu verder middels de gebruikelijke weg worden afgewikkeld. Curator Rick van der Spek gaat ervan uit dat hiermee een duurzame oplossing voor deze activiteiten is gevonden. Hij is tevreden over het met de doorstart gegenereerde vermogen: de bank wordt vanwege de hypotheek geheel voldaan en het ziet ernaar uit dat ook aan andere schuldeisers nog (deel)betalingen kunnen worden gedaan. Daarnaar zal nader onderzoek plaatsvinden.