Paesens-Moddergat bruist als nooit tevoren

Paesens-Moddergat - Het bruist in Paesens-Moddergat van de bouwactiviteiten. Diverse woningen staan in de steigers en overal in het dorp kom je de borden tegen van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM).

‘Hier werken wij aan het behoud van een mooie historische dorpskern', zo staat er op de borden van de DOM geschreven. Om met name de dorpskern aantrekkelijk te houden en te behoeden voor verpaupering, is het voor huiseigenaren mogelijk om subsidie te verkrijgen op het onderhoud. Tot nu toe heeft het lokale DOM-bestuur ruim twintig aanvragen ontvangen, waarvan er dertien zijn toegekend. Naast deze subsidie is het mogelijk om een stimuleringslening aan te vragen. Ook hiervoor zijn een aantal aanvragen binnen gekomen en toegekend. Mede dankzij de excessenregeling (aanpak ernstig verpauperde panden) van de gemeente Dongeradeel in combinatie met de subsidiemogelijkheden van de DOM worden er momenteel ook twee voormalig rotte kiezen opgeknapt. Beschermde dorpsgezichten Eind 2012 is het DOM-project in de gemeente Dongeradeel van start gegaan. Dit experiment is gestart door gemeente Dongeradeel en provincie Fryslân en heeft tot doel het versterken van de leefbaarheid in de beschermde dorpsgezichten binnen de dorpen Ee, Paesens-Moddergat, Metslawier en Holwerd. Speeltoestellen en Waddentour Buiten alle (ver)bouwactiviteiten is het lokale DOM-bestuur actief met diverse projecten. Zo wordt het aantal speeltoestellen in de speeltuin en op het schoolplein uitgebreid. Ook doet het dorp mee aan de Waddentour, een unieke wandel/fietsroute langs de dorpen met een beschermd dorpsgezicht. Verder vindt er een herinrichting plaats van de Seewei (in combinatie met het Waddenfonds). Tot slot wordt er financiële ondersteuning gegeven bij de eventuele aankoop van de voormalige reddingsbootloods in Moddergat. Multi Functionele Accommodatie Daarnaast is een grote groep vrijwilligers, in hun spaarzame vrije tijd, al geruime tijd werkzaam om een Multi Functionele Accommodatie op het sportveld te bouwen. Om dit team van vrijwilligers en het bestuur te stimuleren dit project te realiseren is hiervoor geld uit de kansenpot van de DOM gebruikt. Acht woningen verkocht Opvallend is dat ook in Paesens-Moddergat de woningmarkt aantrekt. Dit heeft erin geresulteerd dat er in redelijk korte tijd acht woningen zijn verkocht. Tevens wordt het alsmaar drukker in de dorpen en vinden steeds meer toeristen Paesens-Moddergat. Zij beginnen de sfeer, de ruimte en omgeving steeds meer te waarderen. Kortom: Paesens-Moddergat is volop in beweging en bruist als nooit tevoren. Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van dinsdag 11 november.