Achttien matches bij eerste Maatschappelijke Beurs

Dokkum - In Het Bolwerk aan de Oranjewal in Dokkum werd vrijdag druk gehandeld in maatschappelijke betrokkenheid. Van 3 tot 5 uur vond er een levendige handel plaats.

De Beursvloer werd om 15.00 uur geopend door burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel en de vrijwillige beheerder van Het Bolwerk, Jelle Bergsma. Omdat het fenomeen Beursvloer nieuw is in deze regio, werd er eerst een match gesloten als voorbeeld, zodat de spelregels duidelijk waren voor alle partijen. Op deze Beursvloer wisselden ondernemingen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties in een ongedwongen sfeer diensten en goederen uit. Dit gebeurde met gesloten portemonnee. De afgesproken matches zijn symbolisch vastgelegd door Notaris Hellema. Accountant Waalewijn van Adviseurs en Accountants Van Wieren en Vellinga, heeft doorgerekend wat de match waard zou zijn, wanneer er betaald voor zou moeten worden. Er is voor een waarde van 5865 euro gehandeld in kennis, vrijwillige hulp, diensten en materialen op deze middag. Er zijn achttien geregistreerde matches gesloten. Na het sluiten van de officiële beursvloer is men nog druk verder gegaan met netwerken, dus er zijn nog meer afspraken gemaakt die niet in de registratie zijn terecht gekomen. - Zo stelt Sisa kinderopvang ruimte beschikbaar voor buurtvereniging Foar Elkoar in ruil voor het doen van enkele klusjes. - Vier medewerkers van de Jumbo gaan een klus doen voor de Burenhulpdienst. - Palestra Welness en Fitness gaat clowns werven voor Clown4Care in ruil voor een bezoekje van de clowns op een kinderles. - Humanitas Noord krijgt van drie bedrijven etenswaar voor de Zomervakantieweek voor kinderen (Fortuin Dokkum, Albert Heijn Dokkum en Bakkerij Jorritsma). Omdat met deze mini Beursvloer gebleken is dat dit idee goed werkt, wil het VrijwilligersSteunpunt van Stichting Welzijn het Bolwerk volgend jaar een grotere Maatschappelijke Beursvloer organiseren. Er zal dan ook de komende maanden een adviesraad worden samengesteld voor de organisatie van deze volgende Maatschappelijke Beursvloer. Zowel burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel als burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel vinden een Maatschappelijke Beursvloer een passend nieuw initiatief voor deze regio. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en die niet op deze Beursvloer aanwezig konden zijn, kunnen op de website nalezen welke vrijwilligersorganisaties zij nu nog zouden kunnen ondersteunen. Meer informatie: www.vrijwilligerswerknof.eu