Vrijdag eerste Maatschappelijke Beursvloer in Dokkum

Dokkum - Op vrijdag 7 november wordt er in Het Bolwerk aan de Oranjewal in Dokkum een maatschappelijke beursvloer gehouden. In anderhalf uur vindt er een levendige handel plaats en zullen er matches gemaakt worden. Dit vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Na 17.00 uur is er nog tijd voor napraten, netwerken en een borrel.

De Beursvloer wordt om 15.00 uur geopend door burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel. Dit gebeurt, net zoals op een echte handelsbeursvloer een slag op een gong. Vanaf dat moment begint de ontmoeting, het onderhandelen en het maken van matches. Het fenomeen Beursvloer is nieuw in deze regio. De vrijwilligerscentrales Dongeradeel en Dantumadiel hebben de afgelopen tien jaar met enige regelmaat een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Een beursvloer heeft een ander karakter. De bedoeling is dat nu ook bedrijven uitgedaagd worden om mee te handelen. De volgende organisaties zijn op de beursvloer aanwezig met de volgende vragen: Clowns 4 Care Clowns 4 Care werkt aan meer plezier! Werkt u mee als bedrijf of als vrijwilliger? De clowns van Clown 4 Care zijn graag geziene gasten bij vele zorginstellingen. De clowns zijn er om aandacht, liefde en ontspanning te brengen bij zieke en/of eenzame mensen, dementerenden en meervoudig gehandicapte kinderen in Friesland. Clowns 4 Care werkt alleen met vrijwilligers. Welk bedrijf wil samen met hen zorgen voor meer vrijwillige clowns? Men zou misschien kunnen helpen met promotie-activiteiten. Een bedrijf zou ook materialen kunnen schenken die de clowns gebruiken tijdens de bezoeken. In ruil voor hulp biedt Clowns 4 Care een teambuildingsactiviteit aan voor de medewerkers van het bedrijf. Onder begeleiding gaan de medewerkers, als clown verkleed op bezoek bij een verzorgingstehuis. Activiteitencommissie de Iepen Doar in Damwâld zoekt versterking Deze pas opgerichte stichting die activiteiten voor ouderen in Damwâld en omgeving verzorgt, kan nog het een en ander aan steun gebruiken. De vrijwilligers bieden een warm welkom en leuke activiteiten voor ouderen die die onder de mensen willen zijn. Een voorbeeld is de gezamenlijke maaltijd die op geregelde tijden wordt aangeboden. De stichting wil graag uitbreiding van haar activiteiten maar ook van vrijwilligers. Vind u dit een goed initiatief en wilt u dit als vrijwilliger of als bedrijf wel ondersteunen? De Wereldwinkel is toe aan een nieuwe website. De vrijwilligers van de wereldwinkel in Dokkum zetten zich in om wereld-producten te verkopen. Daarmee ondersteunen ze burgers over de hele wereld. Om dit goed te kunnen doen is een nieuwe, degelijke website nodig. De vrijwilligers willen dan ook aan bedrijven in deze regio vragen: Wie helpt ons aan een nieuwe website? En wie helpt ons deze website te onderhouden? Naast de vraag om een website is er ook ruimte voor nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Verder zijn er meer vrijwilligers welkom in de winkel. Zijn er bedrijven die graag samenwerken met De Wereldwinkel? Zijn er mensen die nog leuk vrijwilligerswerk zoeken? In ruil biedt de Wereldwinkel aan uw naamsbekendheid te vergroten. Stichting Present zoekt naamsbekendheid en vrijwilligers Present zoekt bedrijven die ondersteuning willen bieden door mee te werken aan promotie van Present. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zij werken voor kwetsbare groepen die zelf niets hebben, door met een groep vrijwilligers in een korte tijd voor die persoon een klus op te knappen. Mag Present gebruik maken van uw netwerk om de naamsbekendheid te vergoten? Ook is Present nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In ruil biedt Stichting Present een geheel verzorgde Maatschappelijk betrokken teambuilding aan in uw eigen omgeving. Steunfonds Ouderen Dongeradeel Het steunfonds is op zoek naar oude computers. Het is de bedoeling om deze computers te schenken aan ouderen zonder financiële middelen (in Dongeradeel). Humanitas Humanitas N.O. Friesland zoekt samenwerking met bedrijven en is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij komen met de volgende vragen naar de beurs: • Kan een bedrijf hen helpen met hun expertise? Bijvoorbeeld op het terrein van PR en marktonderzoek en fondsenwerving. • Kan hun PR-functionaris of PR afdeling hen helpen een ledenwerfactie op te zetten? • Is er een min of meer centraal, in deze regio gelegen bedrijf dat hen een kleine vergaderruimte beschikbaar wil stellen ? • geschikt/groot netwerk die een bestuursfunctie willen vervullen in het afdelingsbestuur? • Is er een supermarktketen in Friesland die de voedselvoorziening voor zijn rekening neemt voor 2 dagen van een week vakantie kinderkamp met 40 kinderen? Kinderopvang Sisa in Dokkum stelt ruimte beschikbaar Kinderopvang Sisa in Dokkum wil oefenruimte en/of vergaderruimte bieden aan een club uit het muziekveld, zoals een harmonie, een brassband, een fanfare of een orkest. Als tegenaanbod wordt dan gevraagd het verzorgen van klein onderhoud, zoals reparatie speelgoed, vervangen Tl- buizen etc. In eerste instantie is de ruimte beschikbaar overdag. Er valt misschien te praten over ruimte ’s avonds. Louise Wiersma van de Kinderopvang: ,,We zijn betrokken bij de maatschappij en we vinden het belangrijk dat muziekonderwijs en muziekclubs wel door kunnen gaan. Op deze manier kunnen we daar iets in betekenen.'' Aanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is onder andere: In de Themahoek Lear fan Elkoar - Een ervaringsdeskundige neemt belangstellenden mee op een instructieve wandeling door Dokkum. Wilt u als vrijwilliger meer weten over slechtziendheid en waar u rekening mee moet houden als u met een slechtziende of blinde klant werkt? Wilt u weten hoe een slechtziende een wandeling door de binnenstad van Dokkum ervaart? - De vrijwiligers van een Koersbalclub trainen nieuwe koersballeiders. Ook kunnen zij een demonstratie geven voor nieuwe clubs. Wilt u in uw dorp of wijk ook een koersbalclub beginnen? Meld u aan op de beursvloer voor een gegarandeerde leuke middag bij uw vereniging of in uw dorp. - De Dockumer Courant organiseert een cursus; Hoe schrijf ik een goed persbericht. Altijd handig voor het goed doorgeven aan de krant van de uitslagen van uw club of wanneer u wilt vertellen over een geslaagde activiteit. De cursus wordt door de redactieleden Klasina van der Werf en Atze van der Ploeg gegeven. - Notaris Hellema of een van zijn medewerkers gaan in hun vrije tijd een cursus over verzekeringen (e.d.) voor verenigingen geven. Het is belangrijk om precies te weten hoe uw vrijwilligersverzekeringen in elkaar zitten. - Een buurtvereniging uit Dokkum biedt tips aan over hoe een goede buurtvereniging op te zetten , over hoe aan fondsenwerving te doen. In de themahoek Mienskipswurk: Allerlei cursussen door professionals om uw vrijwilligerswerk te versterken. De mienskipswurkers van het Bolwerk staan klaar om ondersteuning te bieden aan (nieuwe) vrijwilligersorganisaties en aan nieuwe initiatieven die uw dorp of wijk wil opzetten. - Speciaal voor dorpen die met een nieuw initiatief willen beginnen maar niet zo goed weten hoe ze moeten starten, is er een nieuw aanbod! Nieuw initiatief zoekt nemer! - Twee medewerkers van Zorgbelang willen graag aan vrijwilligers een informatieve middag of avond geven over de veranderingen in de Zorg. - Voor alle vrijwilligers in Dongeradeel of Dantumadiel die met oudere of gehandicapte mensen werken aangeboden de workshop: Grenzen in het vrijwilligerswerk. - Voor organisaties die met kinderen werken. Wilt u de kinderen weerbarder maken? Wilt u hen beter laten samenwerken? Dan is het project Rots en Water een leuke activiteit! - Voor organisaties die met kinderen werken en die hun organisatie veiliger voor kinderen willen maken. Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan heb je te zorgen voor een veilige omgeving. Wilt u die veiligheid verder vergroten, maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag nemen, met de bedoeling om seksueel misbruik van minderjarigen te voorkomen? Wilt u beginnen met het bespreekbaar maken van dit thema? Schrijf dan uw vereniging of organisatie in voor de cursus In Veilige Handen. In de themahoek Materialen en voorzieningen - Stichting Welzijn het Bolwerk biedt oude computers aan. - Kinderopvang Sisa in Dokkum wil oefenruimte en/of vergaderruimte bieden aan een club uit het muziekveld, zoals een harmonie, een brassband, een fanfare of een orkest. Als tegenaanbod wordt dan gevraagd het verzorgen van klein onderhoud, zoals reparatie speelgoed, vervangen Tl- buizen etc. In eerste instantie is de ruimte beschikbaar overdag. Er valt misschien te praten over ruimte ’s avonds. Louise Wiersma van de Kinderopvang: We zijn betrokken bij de maatschappij en we vinden het belangrijk dat muziekonderwijs en muziekclubs wel door kunnen gaan. Op deze manier kunnen we daar iets in betekenen. - De BurenHulpDiensten van Dongeradeel en Dantumadiel vragen hulp bij het realiseren van een boodschappen bus/ vervoersbus ouderen en minder validen. In de Themahoek Vrijwilligers en Helpende Handen; - Medewerkers van Thús Wonen bieden aan om op een van de NL Doet dagen een tuintje op te knappen. Heeft uw vereniging Opknap plannen? Dan is dit de gelegenheid om een clubje hardwerkende vrijwilligers binnen te halen! - Verschillende organisaties vragen om nieuwe vrijwilligers! Voor meer informatie kijk op : beursvloer.vrijwilligerswerknof.eu