Mijlpaal voor Club van Honderd van voetbalvereniging Kollum

KOLLUM - De Club van Honderd van voetbalvereniging Kollum staat aan de vooravond van een memorabel moment.

Bij voetbalvereniging Kollum werd veertien jaar geleden - in juli 2000 - een zogeheten Club van Honderd opgericht met als doelstelling de voetbalvereniging (www.vvkollum.nu) op een breed vlak financieel te steunen. Binnenkort wordt er een mijlpaal bereikt: er is in totaal 100.000 euro bijgedragen aan de activiteiten binnen de vereniging.

Lotto

De huidige bestuursleden - Wijco Smids, Martin de Bruin, Dick van Kammen, Marcus Hellinga en Wietse Planting - kijken met enige voldoening terug op de bijdragen die tot op heden zijn verstrekt. De aanleiding tot het oprichten van deze club was het feit dat er toen al wekelijks werd bijgedragen in de vorm van het invullen van het reservegetal van de Lotto op een daarvoor speciaal formulier.

Grote vlucht

De deelname daaraan nam zo'n grote vlucht dat er ook heel veel werk voor verricht moest worden. Een deel van de huidige bestuursleden, met in het begin ook nog Douwe Gietema en Dirk Wiersema, kwam tot de conclusie dat er misschien wel mogelijkheden waren om mensen te vinden die bereid waren de voetbalvereniging op een meer structurele wijze te steunen. Bij een bevriende buurclub werd informatie ingewonnen omtrent de gang van zaken en daaruit bleek dat het ook in Kollum mogelijk moest zijn.

Voortvarende start

Het was een gedachte die weerklank vond. Binnen de kortste keren stonden er ruim zestig namen op papier die bereid waren om jaarlijks honderd gulden bij te dragen. Een voortvarende start die in de daaropvolgende jaren alleen maar meer belangstelling kreeg. Inmiddels staan er meer dan 225 namen op papier die jaarlijks een bijdrage leveren; geen honderd gulden meer maar vijftig euro. De naam Club van Honderd is wel in ere gehouden. Het grootste deel is al sinds de beginjaren lid van de Club, maar ,,er kunnen altijd meer bij". Voor hun bijdrage krijgen de leden een jaarlijkse feestavond op de derde zaterdag in november, dit jaar op zaterdag 15 november. Verder hebben ze het recht om deel te nemen aan de activiteiten binnen de vereniging. Daarnaast hebben ze gratis toegang bij de competitiewedstrijden van de Kollumer hoofdmacht.

Activiteiten

Voor wat de bijdragen aan de vereniging betreft, is er een grote verscheidenheid. Het begon met speciale jassen voor leiders en trainers, de lichtinstallatie op sportpark Baensein moest aangepast worden, er werd een pad tussen A- en B-veld gerealiseerd, er werd gezorgd voor een tegelvloer in de kantine en de laatste bijdrage bestond uit het financieren van het schilder- en stukadoorswerk van de grote renovatie van kantine en kleedboxen. Een vaste bijdrage is er verder jaarlijks beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd, voor onderlinge wedstrijden of voor bijvoorbeeld een bezoek aan een wedstrijd van een betaalde voetbalclub.

Feestavond

Inmiddels wordt er weer gewerkt aan een grote bijdrage voor aanpassingen rond het veld. Wat dat precies inhoudt wordt op de feestavond bekendgemaakt en daar wordt ook het definitieve besluit genomen. ,,We zijn een democratische club waarin de leden een stem hebben in de bijdrage aan de vv Kollum. Na veertien jaar blijkt dat nog steeds heel goed te werken waardoor de mijlpaal van 100.000 euro bereikt kon worden."