Reorganisatie noodzakelijk bij Pasana Ouderenzorg

Dokkum - De reorganisatie bij Pasana is nodig om de Zorggroep toekomstbestendig te maken. Dat kregen de medewerkers van Pasana Ouderenzorg maandag en dinsdag te horen tijdens drie medewerkersbijeenkomsten.

Onder Pasana Ouderenzorg vallen vijf zorgcentra, twee verpleeghuizen, een locatie voor kleinschalig wonen en een locatie voor palliatieve zorg in de regio Noordoost Friesland. Drie zorgcentra gaan dicht, twee worden verplaatst De reorganisatie gaat een periode van 1 tot 2,5 jaar in beslag nemen. Eind december 2017 is het proces naar verwachting afgerond. Drie locaties gaan de deuren sluiten; de zorgcentra De Stelp in Hollum, Talma Hoeve in Feanwâlden en Spiker in Ternaard. Kleinschalig wonen De Hale in Damwâld en de palliatieve zorg in De Oase worden verplaatst naar De Waadwente in Dokkum. Spiker, Talma Hoeve en De Stelp zijn locaties die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is grondig onderzocht of verbouw of nieuwbouw van deze locaties haalbaar zou kunnen zijn. Er is geconcludeerd dat dit niet mogelijk is. Ontslagen zijn bij deze reorganisatie niet te voorkomen. Het gaat in totaal om 150 banen. Bij Pasana werken rond de 1400 medewerkers. Gevolg van veranderende wetgeving De rigoureuze maatregel is een gevolg van veranderende wetgeving. Vanaf volgend jaar ligt de nadruk in zorgcentra op bewoners met een zwaardere hulpvraag. De volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) maakt dan plaats voor de Wet Langdurige Zorg en de WMO. Geen enkele bewoner komt op straat te staan. In overleg met de lokale cliëntenraden wordt bepaald hoe de bewoners worden geïnformeerd. Toekomst Pasana heeft een duidelijke ambitie voor de toekomst. Pasana Ouderenzorg wil de partner zijn voor mantelzorg, wijkgerichte zorg en specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Pasana doet dit door zich onder andere te richten op extramurale zorg en behandeling aan thuiswonende ouderen. Er worden gesprekken gevoerd met woningbouwbedrijven om te kijken of zij huurappartementen kunnen ontwikkelen, waar Pasana dan de zorg levert. Er wordt door Pasana zelf geen commercieel vastgoed ontwikkeld. Expertisecentra Ook richt Pasana twee expertisecentra in: De Waadwente in Dokkum, waar ouderen terecht kunnen voor somatische behandelzorg, revalidatie en palliatieve zorg en Talma Hûs in Feanwâlden voor psychogeriatrische behandelzorg. Multifunctionele centra Dongeraheem in Dokkum en De Skûle in Metslawier worden multifunctionele centra. Hier kunnen ouderen terecht voor thuiszorg, zorg bij dementie en voor meer praktische diensten, zoals een restaurant, een activiteitenaanbod en een wasservice.