Vogelshow van De Edelzangers in ‘t Koartling Buitenpost

Buitenpost - Volièrevereniging De Edelzangers houdt op vrijdag 7 en zaterdag 8 november haar jaarlijkse vogelshow in ‘t Koartling.

Er zijn kanaries, tropische vogels en parkieten te zien. De vogels worden gekeurd door de keurmeesters van de N.B.v.V. Dit is een landelijke organisatie, die ook elke maand het blad ‘Onze Vogels’ uitgeeft met tal van bijzonderheden over de kweek, voeding en huisvesting. Bij de keuring wordt onder andere gelet op de conditie, houding, kleur, bevedering en formaat. Tijdens de show zijn er bestuursleden aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Openingstijden: vrijdagavond van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.