Minder schoolverlaters in Noord-Friesland

Leeuwarden - In het schooljaar 2012-2013 hebben veel minder jongeren in de regio Friesland Noord vroegtijdig de schoolbanken verlaten dan het schooljaar daarvoor.

Uit definitieve cijfers van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijkt dat in 2012-2013 388 jongeren voortijdig van school gingen. In het schooljaar daarvoor lag het aantal nog op 633 jongeren. Volgens het ministerie goed nieuws, want het gaat om een daling van 39 procent. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie wordt gezien als zo’n diploma. Dit is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Jongeren tot achttien jaar hebben een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. Leeuwarder wethouder Onderwijs Thea Koster is erg blij met deze cijfers: ,,Ons hoofddoel is zoveel mogelijk kinderen met een diploma van school te laten gaan. Deze cijfers laten een mooie vooruitgang zien. Dat is bijzonder goed nieuws." De regio Friesland Noord bestaat uit de gemeenten; Ameland, Het Bildt, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.