Het Lokaal Loket: Voor en door Eastermarders

EASTERMAR -  Vanaf 2 februari gaat in Eastermar het Lokaal Loket van start. Dit “loket” is een dienst waarbij dorpsbewoners hulp bieden aan mede dorpsbewoners die een hulpvraag hebben. Iedereen uit Eastermar kan hier terecht.

Bijvoorbeeld: Iemand moet voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar diegene heeft zelf geen vervoer. De persoon belt het Lokaal Loket en vraagt iemand die hem of haar naar het ziekenhuis wil brengen.Of iemand heeft een klusje in huis. Er moet bijvoorbeeld een lamp worden bevestigd, maar de persoon kan dit zelf niet. Het Lokaal Loket zorgt voor iemand die de verlichting kan aanbrengen. Laagdrempelige hulp Tot nu toe hebben zich bij het Loket 42 vrijwilligers aangemeld die iets voor een ander zouden kunnen betekenen. Iedere week heeft een andere vrijwilliger telefoondienst en noteert de binnenkomende hulpvragen. Vervolgens wordt de hulpvraag uitgezet bij de vrijwilligers. Het Loket is iedere werkdag van 9-12 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 06-15626399. Maar ook via de mail: loketeastermar@gmail.com. De hulp die wordt geboden is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger maakt moet door de vrager worden vergoedt.  Burenhulp “Het lijkt een beetje op de burenhulp van vroeger”, zo omschrijft coördinator Nico Hoekstrahet Loket.Het idee is ontstaan vanuit de Dorpsvisie 2013. Vervolgens stuurde de loketwerkgroep een huis-aan-huis vragenlijst door het dorp om de wensen en behoeften te peilen. Die behoefte was er zo bleek. Vanaf 1 januari van dit jaar zijn er veel veranderingen in de zorg van kracht. De overheid trekt zich steeds verder terug en mensen zijn meer op elkaar aangewezen. Het Loket probeert inwoners van Eastermar op een laagdrempelige manier te ontlasten. Het project wordt aangestuurd vanuit Dorpsbelang.