Ouders strijden voor behoud IBS Driezum

Dokkum - DAMWALD - De ouders van IBS Driezum hebben de hulp ingeroepen van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel in hun strijd om de school open te houden. Onlangs heeft de Stichting Roobol, het overkoepelend orgaan van het openbaar onderwijs in Noordoost Friesland, besloten dat de school in Driezum dicht moet. Ouders, verzorgers en betrokkenen van IBS Driezum hebben het college gevraagd kritisch naar de handelswijze en besluitvorming van Stichting Roobol te kijken.

De bestuursvorm van Roobol is gewijzigd, er is nu sprake van een Raad van Toezicht met een College van Bestuur die bestaat uit één persoon. De ouders vinden dat er sprake is van ernstige taakverwaarlozing en het functioneren van het College van Bestuur is in strijd met de wet. Om die reden kan de gemeenteraad formeel ingrijpen. Als de school dicht gaat moeten de kinderen naar een grotere school. Een aantal van hen komt daar juist vandaan omdat het daar niet goed met hen ging. ,,Net allinnich it rekkenjen en de taalleskes binne belangryk op dizze skoalle, mar foaral hoe 't je mei elkoar omgeane en dat je wêze meie wa 't je binne'', aldus een van de ouders bij de aanbieding van de petitie aan burgemeester Sicco Heldoorn. De petitie was door 182 ouders, verzorgers en betrokkenen ondertekend.