Ouders IBS Driezum zeggen vertrouwen op in Roobol-bestuur

Driezum - Omdat ze het niet eens zijn met de visie van het bestuur van scholenkoepel Roobol zeggen de ouders van de leerlingen van IBS Driezum het vertrouwen op in het bestuur.

Dit schrijven de ouders in een brief aan het bestuur, de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad van Roobol en aan burgemeester en wethouders in Dantumadiel. IBS Driezum is één van de drie scholen die volgens de koepel moeten sluiten. Voor het voortbestaan zou de school moeten fuseren met de dr. J. Botkeskoalle in Damwâld. Volgens Roobol zijn de scholen kwetsbaar omdat ze om de exploitatie rond te krijgen, gebruik moeten maken van de reserves van de koepel. Ook daalt het aantal leerlingen gemiddeld met 12 procent als gevolg van de krimp, waardoor de scholen te klein zijn om open te blijven. De ouders bestrijden dat. Volgens hen maakte de school tot 2014 helemaal geen gebruik van de reserves. Sterker nog, de school zou juist bijdragen aan het opbouwen van de reserves. Daarnaast steeg het aantal leerlingen de afgelopen vier jaar met 43 procent. Waar de ouders zich ook aan storen is de onrust die het bestuur volgens hen binnen de scholen creëert. Door de onrust ontstaan door publicaties omtrent fusie heeft het leerlingenaantal schade opgelopen, menen ze. ,,Ouders wachten niet op fusievoorstellen, maar halen kinderen al van school. Inschrijvingen van leerlingen en toekomstige inschrijving van leerlingen worden teruggetrokken of niet ingediend”, schrijven de ouders in de brief. Door de onrust hebben de ouders het idee dat ze voor het blok gezet worden. Ze moeten wel instemmen met de fusie, zo schrijven ze ,,omdat we anders geen bestaansrecht meer hebben doordat het leerlingenaantal onder de 23 gezakt is.” De ouders besluiten de brief met de wens dat hun kinderen naar een openbare school kunnen die goed en eerlijk bestuurd wordt. Ook willen ze weer vertrouwen krijgen in het college van bestuur van Roobol. Dat lukt volgens de ouders alleen als het huidige bestuur opstapt. De ouders hebben inmiddels een petitie online gezet waarin ze het vertrouwen van de directie van Roobol opzeggen. Eind vorig jaar hebben de ouders van leerlingen van de Burgerschool in Dokkum het vertrouwen in het bestuur van Roobol ook al opgezegd. Aanleiding was het vertrek van hun geliefde schoolleider Germ de Vries.