Jaarlijkse kadeschouw Wetterskip Fryslân van start

JOURE -   Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse kadeschouw in Friesland. Rayonbeheerders controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart in de hand 3200 kilometer regionale kaden in het beheergebied.

De Rayonbeheerders bekijken of de kaden veilig zijn en of de bewoners en grondeigenaren de kade goed onderhouden hebben. De kadeschouw wordt uitgevoerd, omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast in zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de kaden langs de Friese boezem stevig zijn en het water goed kunnen keren. Bij de schouw wordt bekeken of de kaden vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een kwalitatief goede grasmat hebben. Meer informatie over de kadeschouw staat op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw.