NoorderBasis biedt nu ook special onderwijs

Dokkum - DOKKUM/BUITENPOST/KOOTSTERTILLE - Per 1 januari zijn De Meerpaal en De Steiger gefuseerd met NoorderBasis.

De Meerpaal is een school voor speciaal basisonderwijs, terwijl De Steiger een school is voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen van 4-12 en van 12-20 jaar. Net als de overige scholen die zijn aangesloten bij NoorderBasis, zijn ook dit gereformeerde scholen. NoorderBasis, de scholenvereniging in Friesland, Groningen en Drenthe, telt daarmee nu 19 scholen, waaronder GBS De Fontein (Buitenpost), GSS De Schakel (Dokkum) en GBS Oranje Nassau (Kootstertille). Vanuit de gezamenlijke basis, scholen met de bijbel, wordt door gemotiveerde leerkrachten alles in het werk gesteld om kinderen tot bloei te laten komen. In de nieuwe logo's, die vrijdag zijn onthuld, is gebruik gemaakt van hetzelfde kleurenpalet als dat van NoorderBasis, waardoor de verbondenheid tussen de scholen en de vereniging extra tot uiting komt. Roelof van den Berg, algemeen directeur van NoorderBasis, is blij met de toegevoegde waarde van De Meerpaal en De Steiger. “Met deze fusie wil NoorderBasis beter inspelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Het aanbod wordt met deze fusie verruimd, zodat NoorderBasis voldoende expertise in huis heeft om innovatief en vernieuwend te werk te kunnen gaan.”